Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

BASF startuje z projektem chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych

18.12.2018
BASF startuje z projektem chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych

Koncern BASF rozpoczął realizację projektu o nazwie ChemCycling. Chodzi o recykling chemiczny odpadów z tworzyw sztucznych. 

-  Tworzywa sztuczne posiadają udowodnione korzyści w fazie ich użytkowania, np. zabezpieczenie przed stratą żywności, lekka konstrukcja pojazdów i izolacji budynków. Odpady z tworzyw sztucznych, a w szczególności odpady z tworzyw sztucznych w kontekście odpadów morskich, są jednak postrzegane jako główne wyzwanie w skali światowej. Z jednej strony rośnie ciężar przestrzegania przepisów prawnych związany z kwotami recyklingu i możliwością recyklingu, a z drugiej strony z dużymi zobowiązaniami naszych klientów co do zwiększania udziału materiałów pochodzących z recyklingu w ich ofertach. Rozwiązanie tych wyzwań wymaga innowacji i wspólnych wysiłków w skali światowej w całym łańcuchu wartości. Przyczyniamy się do rozwiązania tego problemu – tłumaczą przedstawiciele BASF.

Ponieważ recykling mechaniczny posiada ograniczone zastosowanie ze względu na wzrost ilości pozostałości w materiale w każdym cyklu, to BASF opracował projekt ChemCycling. Dzięki recyklingowi chemicznemu zasoby kopalne do produkcji chemicznej będą miały być zastępowane materiałem pochodzącym z recyklingu z odpadów z tworzyw sztucznych. Działać to ma w ten sposób, że odpady z tworzyw sztucznych zostaną przekształcone w surowiec z wykorzystaniem procesów termochemicznych. Surowiec może być wprowadzany do firmowej koncepcji Verbund w celu wytworzenia nowych produktów chemicznych o doskonałej wydajności na bazie przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych.

- Pomagamy rynkowi w przetwarzaniu materiałów nadających się do recyklingu, których do tej pory nie można było poddać recyklingowi, np. wielowarstwowych lub tworzyw sztucznych z pozostałościami. Przyczynia się to skutecznie do osiągnięcia celów recyklingu. Recykling chemiczny może pomóc zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych, które znajdują się na składowisku odpadów lub w spalarni. Jednak recykling termochemiczny wymaga wyrażenia zgody na jego wykonanie jako recykling pochodzący z rynku i przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych. Istnieje wiele otwartych pytań dotyczących technologii, gospodarki i przepisów prawnych. Aby sprostać tym wyzwaniom, ściśle współpracujemy z odpowiednimi stronami zainteresowanymi.

Dzięki analizie ekoefektywności zapewniamy, że nasze innowacyjne podejście jest korzystne dla środowiska. Co więcej, recykling chemiczny stanowi atrakcyjną okazję biznesową zarówno dla nas, jak i naszych klientów, ponieważ powstałe produkty są takiej samej jakości jak produkty pochodzące z surowców kopalnych. Obecnie wraz z klientami pracujemy nad stworzeniem pierwszych prototypów produktów dla klientów z materiałami poddanymi recyklingowi chemicznemu – zapewniają władze koncernu BASF.

- Biznes aktywnie włącza się w tworzenie i promocję zrównoważonych rozwiązań. To odpowiedzialność biznesu, ale również wielka szansa, szczególnie dla branży chemicznej, która tworzy innowacyjne rozwiązania odpowiadające na współczesne i przyszłe wyzwania środowiskowe. Przykładem jest nasz pilotażowy projekt chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych ChemCycling. Jest to przełom w gospodarce o obiegu zamkniętym. Recykling chemiczny stanowi innowacyjny sposób ponownego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są obecnie poddawane recyklingowi - podsumowuje Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca BASF Polska.

Wyświetlono: 813

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej