Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

BASF przechodzi na nowe uniepalniacze

27.11.2014

Koncern BASF poinformował, że w całym portfolio swoich polistyrenowych produktów izolacyjnych przeznaczonych na rynek europejski zaczął stosować nowy środek zmniejszający palność. Procedurę przechodzenia na nowy uniepalniacz zakończono dziewięć miesięcy przed wymaganym terminem. Zmiana umożliwi produkcję bezpieczniejszych materiałów izolacyjnych poprawiających efektywność energetyczną.

Konieczność przejścia na nowy dodatek wyznacza rozporządzenie REACH. Zarówno produkty z polistyrenu ekspandowanego, czyli Styropor i Neopor, jak i polistyren ekstradowany Styrodur będą produkowane w Europie z wykorzystaniem polimerowego środka zmniejszającego palność (PolyFR), który ma znacznie lepszy profil środowiskowy w porównaniu z używanym wcześniej heksabromocyklododekanem (HBCD).

- Przechodząc na PolyFR możemy zagwarantować dostarczanie efektywnych ekologicznie produktów do izolacji termicznej na potrzeby przyszłych inwestycji budowlanych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Efektywność energetyczna w budownictwie użytkowym i mieszkalnym jest obecnie większym wyzwaniem dla całego łańcucha wartości niż kiedykolwiek wcześniej. Jeżeli chodzi o Styropor i Neopor, naszym zadaniem jako producenta surowca, jest zaopatrywanie producentów materiałów izolacyjnych w materiał o wysokiej jakości i optymalnych właściwościach. Firma BASF zrealizowała procedurę przechodzenia na nowy uniepalniacz w ścisłej współpracy ze swoimi klientami - mówi Giorgio Greening z globalnej jednostki biznesowej BASF ds. pianek polistyrenowych:

PolyFR, podobnie jak wcześniej stosowane środki, umożliwia produkcję materiałów izolacyjnych spełniających rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe odnoszące się do produktów budowlanych. W przyszłości nowy opóźniacz palenia pozwoli na produkcję materiałów izolacyjnych spełniających wymagania klasy B1 według norm niemieckich („schwerentflammbar” – materiał trudno zapalny) oraz klasy E według norm europejskich.

HBCD został uznany za „trwałe zanieczyszczenie organiczne” w ramach Programu Środowiskowego ONZ oraz za „substancję bardzo wysokiego ryzyka” według rozporządzenia REACH. Od 21 sierpnia 2015 r. stosowanie HBCD w UE, jako środka zmniejszającego palność, będzie zabronione. Zamiast niego można będzie stosować nieszkodliwy PolyFR. Jest to efekt kilkuletnich testów i badań wspieranych przez BASF.

Mimo że samo stosowanie HBCD, jako środka zmniejszającego palność, jest zakazane, to zawierające go materiały izolacyjne nie są szkodliwe dla ludzi i środowiska ani w czasie ich eksploatacji, ani w trakcie demontażu i utylizacji z odzyskiem energii. Wynika to z faktu, że uniepalniacz jest wbudowany w macierz polimerową.

Wyświetlono: 2625

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej