Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

BASF poprawił swój wynik w 2014 r.

03.03.2015

Niemiecki koncern BASF, największa na świecie firma chemiczna, zanotowała w 2014 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 74,3 mld euro, co było wynikiem o 0,5% lepszym niż w roku wcześniejszym. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wyniósł 7,4 mld euro, czyli o 4% więcej niż w 2013 r.

- Osiągnęliśmy cel, jaki wyznaczyliśmy sobie na 2014 r. Zwiększyliśmy zyski pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej w Europie. Firma rozwijała się, generując dochody. Jeszcze bardziej wzmocniliśmy pozycję w sektorze chemikaliów i poprawiliśmy osiągane marże. Mamy pełną kontrolę nad kosztami - powiedział Kurt Bock, prezes zarządu BASF na dorocznej konferencji prasowej, która odbyła się w Ludwigshafen, gdzie mieści się siedziba koncernu

Wielkość sprzedaży w 2014 r. wzrosła we wszystkich segmentach. O 3% spadły natomiast ceny, głównie ze względu na znaczącą obniżkę cen ropy naftowej i gazu. Ujemne różnice kursowe spowodowały niższy wzrost sprzedaży niemal we wszystkich działach firmy.

Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 280 mln euro. Było to spowodowane głównie lepszymi wynikami w branży chemikaliów, na którą składają się segmenty Chemicals, Performance Products oraz Functional Materials & Solutions. Zysk operacyjny wzrósł o 466 mln euro w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Zysk netto wyniósł 5,2 mld euro, przewyższając zeszłoroczny wynik w wysokości 4,8 mld euro.

- Prognoza na 2015 r. obarczona jest dużą dozą niepewności. Ceny ropy naftowej i innych surowców podlegają znacznym wahaniom, podobnie jak kursy wymiany walut. Tempo wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się spadło, gospodarka światowa cierpi z powodu konfliktu geopolitycznego. Niemniej spodziewamy się, że w 2015 r. gospodarka ogólnoświatowa będzie rozwijać się nieco szybciej niż to miało miejsce w 2014 r. Podobnych wzrostów oczekujemy również w odniesieniu do produkcji przemysłowej i sektora chemicznego – powiedział prezes BASF Kurt Bock.

Spółka zakłada następujące wskaźniki gospodarcze na 2015 r. (wartości za rok ubiegły podano w nawiasach):

  • Globalny wzrost gospodarczy: +2,8% (+2,5%)
  • Wzrost globalnej produkcji chemicznej (bez branży farmaceutycznej): +4,2% (+4,0%)
  • Średni kurs wymiany euro/dolar: 1,20 dolara za 1 euro (1,33 dol. za 1 euro)
  • Średnia cena ropy naftowej (Brent) 60-70 dol. za baryłkę (99 dol. za baryłkę)

W bieżącym roku BASF spodziewa się znacznie lepszych wyników działów Performance Products, Functional Materials & Solutions oraz Agricultural Solutions. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wygenerowany w segmencie Chemicals, prawdopodobnie ulegnie niewielkiemu obniżeniu z powodu wydatków poniesionych na uruchomienie kilku zakładów. Oczekuje się, że udział działu Oil & Gas w zyskach firmy będzie znacznie niższy ze względu na spadek cen ropy naftowej.

W ubiegłym roku w segmencie Chemicals wartość sprzedaży wyniosła 17 mld euro i była na takim samym poziomie jak rok wcześniej. Niższe ceny, z jakimi zmagały się wszystkie działy, zostały zrównoważone większym wolumenem sprzedaży, szczególnie w dziale Petrochemicals. W segmencie Performance Products wartość rocznej sprzedaży obniżyła się o 1% do 15,4 mld euro. W segmencie Functional Materials & Solutions sprzedaż wzrosła o 3% do poziomu 17,7 mld euro, dzięki znacznie większemu wolumenowi sprzedaży, szczególnie produktów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. W segmencie Agricultural Solutions sprzedaż w minionym roku osiągnęła wartość 5,4 mld euro i przekroczyła poziom z 2013 r. o 4%. Jeżeli chodzi o sektor Oil & Gas, to wartość sprzedaży spadła w nim o 3% do 4,0 mld EUR.

Aktualna oferta BASF obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. W 2014 r. firma zatrudniała ok. 113 tys. osób.

Wyświetlono: 1012

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej