Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

BASF: podsumowanie roku 2017

01.03.2018
BASF: podsumowanie roku 2017

Koncern BASF odnotował w 2017 r. znaczny wzrost wolumenu sprzedaży we wszystkich segmentach, w których prowadzi swoją działalność. Także pod względem finansowym sprzedaż była istotnie wyższa. Koncern na corocznym spotkaniu z akcjonariuszami i mediami podsumował swoje osiągnięcia za miniony rok.

- W 2017 r. osiągnęliśmy znaczny wzrost wyników i udało nam jeszcze bardziej zwiększyć rentowność. Ponadto położyliśmy solidny fundament pod przyszły rozwój naszego przedsiębiorstwa i to zarówno pod względem ludzi, jak i strategii. W wielu krajach świata nastąpiło przyspieszenie działalności gospodarczej. Skorzystaliśmy z korzystnej koniunktury i wyraźnie zwiększyliśmy nasze obroty ze sprzedaży i zyski za 2017 r. w porównaniu z wcześniejszym rokiem - powiedział Kurt Bock, przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF.

Dzięki wysokiemu popytowi spółka BASF osiągnęła wyższe wolumeny sprzedaży we wszystkich działach i znacznie zwiększyła rentowność. Przyczyniły się do tego również wyższe ceny, szczególnie w segmencie wyrobów chemicznych. Łącznie sprzedaż BASF wzrosła w 2017 r. o 12% do poziomu 64,5 mld euro. Czynnikiem, który się do tego najmocniej przyczynił było nabycie pod koniec 2016 r. firmy Chemetall, oferującej spersonalizowane rozwiązania w zakresie obróbki powierzchniowej metali.

Jeszcze bardziej, bo o ok. 33% wzrósł zysk BASF. Przedsiębiorstwo uzyskało wynik EBIT w wysokości 8,3 mld euro, z czego znaczna kwota pochodzi z segmentu wyrobów chemicznych. Wyższe marże i wolumeny w obszarach podstawowych substancji chemicznych i półproduktów z nawiązką zrekompensowały niższe marże w niektórych obszarach specjalizacji BASF. Zysk w sektorze produktów chemicznych, który obejmuje segmenty Chemikalia (Chemicals), Produkty Uszlachetniające (Performance Products) oraz Materiały i Rozwiązania Funkcjonalne (Functional Materials & Solutions) był znacznie wyższy niż w 2016 r. i wyniósł 7,3 mld euro (+26% r/r).

- Szczególnie cieszy nas nasz silny wzrost w Azji, gdzie zwróciły się nasze inwestycje dokonane w ostatnich latach. Dzięki wyższym marżom i zwiększonym wolumenom udało nam się podwoić zysk w Azji do 2,2 mld euro, w związku z czym jest to najbardziej rentowny region dla BASF. W Europie wzrost gospodarczy również nabrał rozpędu. Wartość EBIT wzrosła tu o 31% do 4,7 mld euro. Ten wysoki wzrost wynikł przede wszystkim z wyższego zysku w  segmentach chemikaliów oraz ropy naftowej i gazu. Chociaż wzrost w Stanach Zjednoczonych był spowolniony na początku 2017 r., to jednak później w ciągu roku uległ poprawie. W Ameryce Północnej nasza spółka zwiększyła EBIT z 1,1 mld euro do 1,2 mld euro. Wartość EBIT w Ameryce Południowej, Afryce i Bliskim Wschodzie spadła z 432 mln do 335 mln euro – dodał Kurt Bock.

Jeśli chodzi o perspektywy na 2018 r., to BASF spodziewa się, że wzrost światowej gospodarki i produkcji chemicznej będzie przebiegać mniej więcej w tym samym tempie, co w 2017 r. Dalszy wzrost spodziewany jest we wszystkich regionach i koncern przewiduje kontynuację trwającego już uzdrowienia gospodarki w Brazylii i Rosji. Jednakże, oprócz tych ogólnie pozytywnych warunków bazowych, BASF widzi również zwiększoną niestabilność rynku. Ponadto dolar amerykański ma negatywny wpływ na sprzedaż i zysk. W swoich perspektywach BASF zakłada następujące warunki ekonomiczne w roku 2018 (w nawiasie dane za ubiegły rok): globalny wzrost gospodarczy: +3% (+3,1%); wzrost w zakresie globalnej produkcji chemikaliów: +3,4% (+3,5%); średni kurs wymiany EUR do USD: 1,2 dolara za euro (1,13 dolara za euro); przeciętna cena ropy typu Brent w wysokości 65 dolarów za baryłkę (54 dolarów za baryłkę).

- W tych okolicznościach chcemy w 2018 r. kontynuować nasz wzrost w sposób rentowny i uzyskać nieznaczny wzrost sprzedaży Grupy BASF i wartości EBIT przed pozycjami nadzwyczajnymi. Wzrost obrotów ze sprzedaży powinien wynikać głównie ze zwiększenia wolumenów. Na wzrost zysku wpłyną głównie segmenty chemikaliów, produktów uszlachetniających, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych, rozwiązań dla rolnictwa oraz ropy naftowej i gazu. Po mocnym wyniku uzyskanym w 2017 r. nasze przedsiębiorstwo spodziewa się znacznie niższej wysokości EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w segmencie chemikaliów, przede wszystkim w wyniku obniżenia marż - opowiadał Kurt Bock.

W całym 2017 r. sprzedaż w sektorze chemikaliów (Chemicals) wzrosła o 3,4 mld euro, uzyskując poziom 16,3 mld euro. W dużej mierze wynikło to z wyższych cen, szczególnie w dziale monomerów. BASF zwiększył również wolumeny we wszystkich działach. Zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się o 2,2 mld euro do 4,2 mld euro, przede wszystkim z uwagi na wyższe marże dla izocyjanianów w dziale monomerów. Wyższe marże w działach petrochemii i półproduktów również przyczyniły się do wzrostu zysku; został on zrównoważony nieznacznym wzrostem kosztów stałych. Negatywny wpływ na zysk za 2017 r. miał wypadek w porcie północnym w zakładzie w Ludwigshafen w październiku 2016 r. Zostało to jednak zrównoważone przez wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

W sektorze produktów uszlachetniających (Performance Products) sprzedaż w wysokości 16,2 mld euro była o 659 mln euro wyższa niż w poprzednim roku. Wynikało to głównie ze wzrostu wolumenów we wszystkich działach. Wyższe ceny sprzedaży w działach  produktów do pielęgnacji i higieny osobistej oraz dyspersji i pigmentów również pozytywnie wpłynęły na sprzedaż.

Wyświetlono: 756

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej