Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

BASF nabywa aktywa zajmujące się produkcją nasion i ochrony roślin od firmy Bayer

11.05.2018
BASF nabywa aktywa zajmujące się produkcją nasion i ochrony roślin od firmy Bayer

Oprócz umowy podpisanej w październiku 2017 r., BASF zawarł umowę na zakup kolejnych biznesów i aktywów, które Bayer zaoferował, aby zbyć je w związku z planowanym przejęciem Monsanto (Monsanto Company Inc. to międzynarodowy koncern specjalizujący się w biotechnologii oraz chemii organicznej nastawionej na produkcję w zakresie rolnictwa).

Rozszerzony zakres obejmuje:

  • Cały biznes firmy Bayer zajmujący się sprzedażą nasion roślinnych, działający pod światowym znakiem towarowym Nunhems®;
  • Produkty do tzw. zaprawiania nasion sprzedawane pod markami Poncho®, VOTiVO®, COPeO® i ILeVO®;
  • Platformę badawczo-rozwojową dla tzw. pszenicy mieszańcowej (hybrydowej);
  • Kompletną, nowoczesną rolniczą platformę cyfrową xarvioTM.

Transakcja obejmuje także działalność firmy Bayer, która zajmuje się rzepakiem oleistym w Australii; niektóre herbicydy na bazie glifosatu (N-fosfonometyloglicyna) dostępne w Europie, stosowane głównie w aplikacjach przemysłowych oraz w badaniach kapusty sitowatej (Brassica juncea) pod względem jakości rzepakowej; jak również niektóre nieselektywne projekty badawcze dotyczące herbicydów i nematocydów (środków nicieniobójczych).

Cena zakupu gotówkowego za dodatkowe biznesy i aktywa, które BASF zgodził się nabyć, wyniosła 1,7 mld euro, z zastrzeżeniem do pewnych korekt w momencie zamknięcia. W całym roku 2017 sprzedaż z tych aktywów wyniosła około 745 mln euro.

Ten zakup jest uzupełnieniem umowy BASF i Bayer podpisanej 13 października 2017 r., który pociąga za sobą przejęcie nieselektywnego biznesu herbicydowego firmy Bayer w zakresie glufosynatu i amonu; biznesu zajmującego się produkcją nasion dla kluczowych upraw na wybranych rynkach oraz badaniami cech i możliwości hodowlanych dla tych upraw wraz z marką i znakiem towarowym LibertyLink®. Zgodnie z opublikowanymi wynikami, biznesy te wygenerowały sprzedaż w wysokości 1,5 mld euro w 2017 r. Cena zakupu gotówkowego za tę wcześniejszą transakcję wyniosła 5,9 mld euro, z zastrzeżeniem pewnych korekt w momencie zamknięcia.

Obie transakcje uzupełniają działalność firmy BASF w zakresie ochrony upraw i biotechnologii, dodając nowe zdolności i możliwości w zakresie rentownego wzrostu i innowacji.

- Dzięki temu przejęciu BASF stanie się jeszcze lepszym partnerem dla rolników poprzez wzmocnienie swojej oferty produktowej w zakresie ochrony upraw, jednocześnie wchodząc na rynek nasion na kluczowych rynkach rolnych. Rozszerzony zakres przyspiesza i poszerza podstawy wzrostu firmy we wszystkich regionach - wyjaśnia dr Kurt Bock, prezes zarządu BASF SE.

- To jest kolejny ważny krok naprzód, kształtujący przyszłość BASF w rolnictwie. Cieszymy się, że nowi koledzy dołączą do zespołu i odegrają aktywną rolę w naszym przyszłym rozwoju -  powiedział Saori Dubourg, członek rady dyrektorów wykonawczych w BASF SE, odpowiedzialny za segment rozwiązań rolniczych. - Nasi klienci skorzystają z wyważonej i wysoce innowacyjnej oferty, która da im prawdziwy wybór i pomoże im w pomyślnym rozwoju działalności - dodał Dubourg.

- Dzięki poszerzonej ofercie produktowej w zakresie nasion; chemicznej i biologicznej ochronie roślin uprawnych; gleby i zdrowia roślin wraz z aplikacją, będziemy mieć jeszcze więcej narzędzi do wspierania rolników - wyjaśnił Markus Heldt, prezes ds. ochrony w firmie BASF. - Wraz ze sfinalizowaniem transakcji będziemy mieć ponad 12 000 doświadczonych pracowników pracujących w rolnictwie, którzy połączą innowacyjne myślenie z praktycznymi działaniami, tak aby pomóc naszym klientom zwiększyć ich plony, jakość plonów i rentowność - podsumował Heldt.

Wszystkie transakcje są jednak uzależnione od zamknięcia procesu przejęcia przez Bayer koncernu Monsanto, oczekiwanego w drugim kwartale 2018 r. Przejęcie przez BASF przedsiębiorstw i aktywów, które Bayer zaoferował do zbycia w kontekście planowanego przejęcia Monsanto, podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy kontrolujące procesy łączenia się przedsiębiorstw.

Wyświetlono: 826

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej