Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

BASF ma nowe centrum badań nad katalizatorami

28.03.2019

BASF uruchamia w Ludwigshafen innowacyjne centrum badań nad katalizatorami i procesami. Zoptymalizowana infrastruktura urządzeń instalacji pilotażowej przyspieszyć ma realizację projektów badawczych, zaś profesjonalne zarządzanie danymi powinno ułatwić planowanie i analizę badań.

BASF otworzył pionierskie w swojej strukturze centrum badawcze zlokalizowane w samym sercu zakładu Verbund w Ludwigshafen, blisko znanego Ammonia Lab. Nowa, pilotażowa instalacja ma być wykorzystywana do prac nad katalizatorami i procesami i będzie podlegać globalnej jednostce badawczej Process Research & Chemical Engineering (Badania Procesów i Inżynierii Chemicznej).

Obiekt wyposażony jest w wysoko zautomatyzowane eksperymentalne urządzenia do skutecznego opracowywania procesów i testowania nowych katalizatorów procesowych. Najważniejszymi elementami zmodernizowanego laboratorium jest modułowa konstrukcja urządzeń testujących, wykorzystanie technologii cyfrowych w celu lepszego obrazowania i zarządzania instalacją pilotażową oraz cyfrowe środowisko pracy.

Aby wdrożyć tę koncepcję, przearanżowano wnętrze 60-letniego budynku i przez ostatnie dwa lata prowadzono w nim prace modernizacyjne. BASF co roku inwestuje w ten złożony projekt kilka milionów euro. Po zakończeniu modernizacji, co ma nastąpić w ciągu kilku lat, budynek będzie głównym centralnym ośrodkiem prac eksperymentalnych nad zautomatyzowanymi pilotażowymi instalacjami produkcji substancji płynnych i gazowych.

- Przy rosnącym znaczeniu segmentów działalności BASF obejmujących produkty chemiczne i rozwiązania przemysłowe, rośnie również zapotrzebowanie na badania nad produktami, a w szczególności na badania nad procesami. W naszej pilotażowej instalacji do prowadzenia eksperymentów dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą. Pozwala nam to na zastosowanie całkowicie nowego podejścia do badań i skrócenie czasu trwania projektów badawczo-rozwojowych, przy jednoczesnej poprawie jakości gromadzonych danych - powiedział Detlef Kratz, kierownik jednostki badawczej Process Research & Chemical Engineering.

- Podczas projektowania i budowy instalacji pilotażowych, w tym modułowych systemów testowych, takie aspekty jak łatwość obsługi i konserwacji były równie ważne, co uproszczenie procesów roboczych poprzez digitalizację. Instalacje pilotażowe mogą być zarządzane i monitorowane z umieszczonych oddzielnie, zacisznych stanowisk roboczych lub bezpośrednio przy urządzeniu testowym za pomocą komputera, tabletu lub smartfona. Dzięki oprogramowaniu hteControl możliwa jest wizualizacja planowania programów testowych i prowadzenie ich w interakcji z różnymi systemami sterowania procesem. Dane z pomiarów i analiz są zbierane automatycznie, łączone logicznie i udostępniane do dalszej oceny. Profesjonalne zarządzanie danymi uzupełnia koncepcję nowego centrum technicznego. Poszczególne systemy danych w instalacjach pilotażowych są idealnie zharmonizowane, a sprawna integracja procesów i danych analitycznych umożliwia automatyczną integrację i ocenę procesów. Od dziś pracownicy dysponować będą optymalnymi warunkami do tworzenia nowych rozwiązań w obszarze procesów i katalizy – przekonują władze koncernu BASF.

Wyświetlono: 478

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej