Nowości - Przemysł kosmetyczny ze świata

BASF dostarcza wytycznych na temat produktów do pielęgnacji i higieny osobistej

16.04.2018

Firma BASF dokonała przeglądu całej swojej oferty produktów do pielęgnacji i higieny osobistej, zgodnie z kryteriami normy ISO oraz regułami obliczeniowymi, przekazując producentom produktów kosmetycznych wytyczne i informacje dotyczące stopnia naturalnego pochodzenia składników.

Norma ISO 16128 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) zawiera wytyczne dotyczące definicji naturalnych i organicznych składników kosmetycznych oraz stanowi ramy służące do określania naturalnej zawartości składników i receptur. Jest także uzupełnieniem istniejących norm, takich jak np. COSMOS (COSMetic Organic Standard) czy NATRUE. Zharmonizowana definicja naturalnych i organicznych składników kosmetycznych zwiększa przejrzystość informacji z perspektywy producentów i konsumentów.

- Oferujemy szeroki wybór składników dla producentów, którzy pragną tworzyć receptury swoich produktów zgodnie z normą ISO 16128. Portfolio BASF w zakresie naturalnych i ekologicznych kosmetyków obejmuje bogatą ofertę, począwszy od surowców, surfaktantów i środków zmiękczających, aż po dodatki i substancje czynne. Już lata temu rozpoczęliśmy kategoryzację całej oferty składników kosmetycznych, korzystając ze zrozumiałego wskaźnika „Leaves Index”. Liczba liści (od jednego do czterech) określa stopień naturalnego pochodzenia produktu obliczony na podstawie udziału atomów węgla aktywnego podlegającego regeneracji w stosunku do łącznej ilości węgla w danym składniku. Metoda obliczeniowa jest skorelowana z metodą opisaną w normie ISO, a zatem system liści daje również wskazówkę co do przydatności składnika w recepturze opracowywanej zgodnie z wymogami ISO. Z naszych obliczeń wynika, że ponad 250 naszych składników produktów do pielęgnacji i higieny osobistej spełnia wymogi normy ISO, jako składniki naturalne lub pochodzenia naturalnego z co najmniej 50-procentową zawartością naturalnych atomów węgla. Na podstawie charakterystyki składników można określić zawartość składników naturalnych lub pochodzenia naturalnego w recepturze. - mówi Ute Griesbach, starszy kierownik ds. marketingu w pionie Produktów do Pielęgnacji i Higieny Osobistej w Europie.

COSMOS i NATRUE to obecnie najważniejsze normy dla kosmetyków naturalnych i organicznych, zaś ISO 16128 to nowa norma międzynarodowa. BASF przyznaje, iż wspiera swoich klientów, przekazując im wszelkie informacje i dane odnoszące się do wszystkich trzech norm. Do tej pory zarejestrowano około 130 składników opracowanych przez BASF na potrzeby zastosowań w produktach do pielęgnacji i higieny osobistej zgodnych z normą COSMOS. Ponadto ponad 50 produktów oceniono według kryteriów normy NATRUE. Dzięki temu BASF jest największym dostawcą surowców odpowiednich do zastosowania w naturalnych i ekologicznych produktach kosmetycznych zgodnie z normami COSMOS i NATRUE.

Pion Produktów do Pielęgnacji i Higieny Osobistej BASF oferuje szeroki asortyment składników do wytwarzania środków do pielęgnacji i higieny osobistej, artykułów chemii gospodarczej, artykułów chemii przemysłowej oraz środków do sprzątania obiektów użyteczności publicznej, jak również artykułów do zastosowań technicznych. Gama wysokowydajnych produktów pionu obejmuje surfaktanty, emulsyfikatory, polimery, emolienty, czynniki chelatujące, kosmetyczne składniki aktywne i filtry UV. Asortyment ten uzupełniają superchłonne polimery obejmujące pełen zakres zastosowań higienicznych.

Wyświetlono: 3746

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej