Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

BASF bada potencjał zwiększenia udziału materiałów pochodzących z recyklingu

19.07.2019

W ramach projektu ChemCycling firma BASF chce przetwarzać olej z pirolizy odpadów tworzyw sztucznych, które obecnie nie mogą być poddane recyklingowi, takich jak tworzywa zmieszane lub zanieczyszczone.

- Jeśli uda nam się osiągnąć stan gotowości do wprowadzenia projektu na rynek, to ChemCycling będzie innowacyjnym uzupełnieniem istniejących procesów recyklingu i odzyskiwania, pozwalającym rozwiązać problem odpadów z tworzyw sztucznych - powiedział Stefan Grater, kierownik projektu ChemCycling w BASF.

Znaczący potencjał recyklingu chemicznego został już potwierdzony przez firmę konsultingową McKinsey w badaniu z grudnia 2018 r. Zdaniem ekspertów, jeśli dotychczasowe procesy recyklingu uda się połączyć z nowymi procesami, takimi jak recykling chemiczny, to do 2030 roku możliwe będzie osiągnięcie wskaźnika ponownego wykorzystania i recyklingu tworzyw sztucznych na poziomie 50% na całym świecie (obecnie 16%). Udział recyklingu chemicznego mógłby wówczas wzrosnąć z 1% obecnie do około 17%, co odpowiada recyklingowi około 74 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych.

Aby jednak przejść od fazy pilotażowej do wprowadzenia na rynek, konieczne będzie rozwiązanie różnych kwestii. Istniejące technologie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w surowce wtórne muszą zostać rozwinięte i dostosowane do wykorzystania na skalę przemysłową w celu zapewnienia spójnej i wysokiej jakości oleju z pirolizy.

BASF bada obecnie różne możliwości długoterminowego zaopatrzenia zakładów produkcyjnych firmy działających w ramach koncepcji Verbund w komercyjne ilości oleju z pirolizy. Oprócz kwestii technicznych pewną rolę odgrywają również aspekty ekonomiczne. Aby recykling chemiczny mógł przyjąć się na rynku, organy regulacyjne muszą również oficjalnie uznać ten proces za recykling. Muszą one określić, w jaki sposób recykling chemiczny i podejście oparte na bilansie masowym mają być uwzględnione w obliczeniach wskaźników recyklingu wymaganych przez prawo.

Wyświetlono: 798

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej