Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Badania i rozwój w Unipetrolu

19.06.2020
Badania i rozwój w Unipetrolu

Grupa Orlen poinformowała o pracach badawczo – rozwojowych prowadzonych w Czechach za sprawą swojej spółki zależnej Unipetrol.

Projekty badawczo rozwojowe w Grupie Unipetrol realizowane są poprzez ośrodki badawcze Unipetrol Research and Education Centre (UniCRE) i Polymer Institute Brno (PIB). W ostatnich kilkunastu miesiącach kontynuowano rozpoczęte prace, dotyczące głównie produkcji biopaliw i paliw alternatywnych, a także surowców do ich produkcji oraz ich oceny jakościowej. Pozytywne wyniki przyniosły długoterminowe badania w zakresie wykorzystania olejów roślinnych oraz zużytych olejów kuchennych jako surowca do produkcji biopaliw. Tematyka ta była przedmiotem przygotowania wspólnych z obszarem R&D PKN Orlen wniosków do Programu Horyzont 2020.

Aktualnie bardzo dynamicznie rozwijającym się obszarem badawczym w Unipetrolu jest również piroliza odpadów tworzyw sztucznych. W obszarze petrochemicznym trwa intensywny rozwój portfolio produktów z polipropylenu i polietylenu. W 2019 roku nastąpił w Unipetrolu znaczący rozwój infrastruktury do badań, związany z testowaniem nowej instalacji polietylenu (PE3).

Spółka nadal koncentrowała się na monitorowaniu jakości monomerów, zdobywaniu niezbędnych certyfikatów, testowaniu i rozwoju katalizatorów. Dodatkowo realizowane były projekty dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy wydajności energetycznej, wykorzystania ciepła odpadowego, optymalizacji technologii i modernizacji źródeł energii.

W ramach dostosowania zakresu produktów do bieżących zmian regulacji prawnych skupiano się również nad badaniami w zakresie technologii wodorowych, alternatywnymi źródłami do produkcji paliw i polimerów oraz innych projektach wpisujących się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.

Głównymi działaniami w dziedzinie badań i rozwoju będzie w kolejnych miesiącach produkcja biopaliw oraz zakup i uruchomienie pilotażowej jednostki do pirolizy odpadów tworzyw sztucznych, stabilizacja jednostki PE3, rozwój portfolio produktów z polipropylenu i polietylenu.

Rafinerie z Grupy Unipetrol zlokalizowane w Kralupach i Litvinovie dysponują łącznymi mocami produkcyjnymi w wysokości 8,7 mln ton rocznie. Firma posiada również aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych 320 tys. ton rocznie dla polietylenu oraz 280 tys. ton rocznie dla polipropylenu. Realizowana jest również budowa nowej instalacji polietylenu o mocy około 270 tys. ton/rocznie, która umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej.

 

Wyświetlono: 494

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej