Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Badania i rozwój w Grupie Lotos

19.03.2020

Grupa Lotos poinformowała o prowadzonych przez siebie w ciągu ostatnich miesięcy pracach badawczo – rozwojowych.

W ostatnim czasie Lotos kontynuował inicjatywy w obszarach paliw przyszłości, tj. działała na rzecz promocji technologii opartych na wodorze. Projekt „Pure H2” dotyczący budowy instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru wraz z dwoma punktami tankowania tego paliwa w Gdańsku i Warszawie wszedł w kolejną fazę. Paliwo wodorowe miałoby być wykorzystywane w pierwszej kolejności przez środki transportu miejskiego. Jednocześnie w listopadzie ubiegłego roku Grupa Lotos oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w zakresie współpracy intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym.

Władze firmy przekonują, iż aktywnie włącza się ona w inne projekty związane z paliwami alternatywnymi nowej generacji, w tym LNG/CNG. Przygotowuje dokumentację dotyczącą budowy terminala LNG małej skali zlokalizowanego w Gdańsku.

W 2019 roku Grupa Lotos i PGNiG przeprowadziły dwa komercyjne bunkrowania statków morskich skroplonym gazem ziemnym LNG. Były to pierwsze takie operacje przeprowadzone w portach morskich w Gdańsku i Gdyni. Firmy kontynuowały współpracę w tym obszarze by wzmocnić konkurencyjność polskich portów i spopularyzować ekologiczne paliwo LNG na Bałtyku. Dzięki podjętej współpracy usługa bunkrowania LNG weszła do stałej oferty w trójmiejskich portach.

W ramach współpracy biznesu i nauki Grupa Lotos rozpoczęła ponadto prace w ramach programu badawczego „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. Prowadzi je wspólnie ze spółkami Budimex, Orlen Asfalt, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

Po przeprowadzonych testach badających skalę możliwości przeprowadzenia współuwodornienia na instalacjach rafineryjnych spółka kontynuowała prace koncepcyjne związane z tym obszarem. Produkt współuwodornienia znalazł się w Ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Spółka zaplanowała wytworzenie biokomponentu w procesie współuwodornienia w celu m.in. realizacji NCW/NCR po uprzednim certyfikowaniu i zarejestrowaniu wytwórni biokomponentów. Równolegle kontynuowała działania zmierzające do uwzględnienia możliwości realizacji NCW/NCR za pomocą biowodoru wytworzonego z biometanu i stanowiącego komponent paliw.

Grupa Lotos została jednym z liderów rozwoju elektromobilności w Polsce. W ramach projektu Lotos Niebieski Szlak, funkcjonowało 12 punktów ładownia na trasie Trójmiasto – Warszawa. Do końca 2022 roku Spółka zaplanowała otwarcie łącznie 130 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Wyświetlono: 222

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej