Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Badania biotechnologiczne w celu uzyskania składników kosmetycznych

20.05.2019
Autor: Fabio Apone1,2, Claudia Zappelli1, Maura Angelillo1, Maria Gabriella Colucci1,2 - 1. VitaLab srl; 2. Arterra Bioscience srl,
Badania biotechnologiczne w celu uzyskania składników kosmetycznych

W poniższym artykule zaprezentowanych zostanie kilka przykładów kosmetycznych składników aktywnych opracowanych na bazie biotechnologii białej, zielonej i niebieskiej. Ich oddziaływanie na skórę zostało wykazane naukowo w badaniach in vitro wykorzystujących modele hodowli komórek skóry i ostatecznie potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo na skórze. Zaawansowane technologicznie i przyjazne dla środowiska składniki aktywne stanowią funkcjonalną i bezpieczniejszą alternatywę dla bardziej konwencjonalnych substancji uzyskiwanych na drodze ekstrakcji z roślin uprawnych lub w procesie syntezy chemicznej.

Zastosowanie biotechnologii białej w sektorze kosmetycznym

Biotechnologia biała, często określana również jako „biotechnologia przemysłowa”, wykorzystuje mikroorganizmy do produkcji lub przekształcania produktów o znaczeniu gospodarczym. Może być to przetwarzanie produktów w celu uzyskania bardziej wartościowych i bardziej użytecznych związków do określonych zastosowań przemysłowych albo wytwarzanie dużych ilości oczyszczonych lub półoczyszczonych związków dzięki zastosowaniu mikroorganizmów jako biofabryk. Do rozpowszechnionych zastosowań tego typu należy na przykład wykorzystywanie bakterii i drożdży przy produkcji i przetwarzaniu produktów spożywczych (takich, jak jogurt, ocet czy piwo) w procesie fermentacji. Z technicznego punktu widzenia fermentacja jest procesem metabolicznym, w którym jeden lub więcej organizmów – w odpowiednich warunkach wzrostu – wytwarza lub przekształca makromolekuły w mniejsze cząsteczki, m.in. kwasy, fenole, alkohole lub gazy.

Można podać kilka przykładów oczyszczonych związków używanych w kosmetyce, które były pierwotnie izolowane z roślin lub tkanek zwierzęcych, a następnie opracowano proces ich wytwarzania przy udziale mikroorganizmów w procesie fermentacji. Do najbardziej popularnych i szeroko wykorzystywanych w preparatach do pielęgnacji skóry związków tego typu należą: kwas L-askorbinowy, kwas hialuronowy, kwas dokozaheksaenowy (DHA) oraz trans-resweratrol. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zaproponowano kilka innowacyjnych systemów upraszczających czasochłonną syntezę kwasu L-askorbinowego Reichsteina (Reichstein i Grussner, 1934). Obecnie do najbardziej wydajnych należą metody oparte na biotransformacji glukozy do 2-KLGA, a następnie do kwasu askorbinowego przez szczepy bakterii z rodzajów Gluconobacter, Acetobacter, Bacillus, Ketogulonicigenium, Pseudomonas, Erwinia i Corynebacterium (Bremus i wsp., 2006).


CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY JEST W NR 1/2019 KWARTALNIKA "CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 807

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej