Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Badania biotechnologiczne w celu uzyskania składników kosmetycznych

20.05.2019
Autor: Fabio Apone1,2, Claudia Zappelli1, Maura Angelillo1, Maria Gabriella Colucci1,2 - 1. VitaLab srl; 2. Arterra Bioscience srl,
Badania biotechnologiczne w celu uzyskania składników kosmetycznych

Biotechnologia jest dziedziną, w której żywe organizmy lub wytwarzane przez nie substancje są wykorzystywane do opracowywania nowych produktów o szerokiej gamie zastosowań, poprawiających jakość życia ludzi.

Biotechnologia obejmuje również badania nad metodami i technikami wykorzystywanymi przez badaczy do tworzenia procesów oraz walidacji procedur manipulowania żywymi organizmami w warunkach laboratoryjnych, aby pobudzić je do syntezy substancji potrzebnych do danego zastosowania.

W zależności od efektu docelowego, jaki ma być uzyskany przy pomocy takich technik lub metod, biotechnologię można podzielić na cztery obszary: biotechnologię czerwoną, białą, zieloną i niebieską. Biotechnologia czerwona zajmuje się głównie procesami przeznaczonymi do zastosowań medycznych, takich jak synteza nowych leków czy wykorzystywanie ludzkich komórek macierzystych do naprawy uszkodzonych tkanek. Biotechnologia biała koncentruje się z kolei na wykorzystywaniu mikroorganizmów i składników mikrobiologicznych do biotransformacji różnych substancji, w celu uzyskania produktów o wyższej wartości dla przemysłu. Biotechnologia zielona dotyczy roślin i systemów poprawy plonowania roślin na potrzeby sektora spożywczego, rolnictwa i opieki zdrowotnej oraz wykorzystywania kultur tkanek roślinnych jako źródła surowców dla przemysłu. Częściej opisywana biotechnologia niebieska zajmuje się procesami zachodzącymi w organizmach morskich i słodkowodnych oraz bada, w jaki sposób mogą być wykorzystywane jako zrównoważony ekologicznie surowiec w różnych sektorach przemysłowych. W badaniach nad pielęgnacją skóry oraz ogólnie w kosmetologii przydatne są osiągnięcia wszystkich obszarów biotechnologii za wyjątkiem biotechnologii czerwonej. Mikroorganizmy i ich pochodne, a także komórki roślinne i mikroalgi stanowią bowiem niezwykle wartościowe źródła związków bioaktywnych, które mogą wykazywać wielokierunkowe korzystne działanie na skórę.

Biotechnologia wpływa na rozwój sektora kosmetycznego pod kilkoma względami: wiele firm kosmetycznych wykorzystuje techniki biotechnologiczne do odkrywania, opisywania i opracowywania innowacyjnych składników przeznaczonych do produktów pielęgnacyjnych i kosmetycznych, tworzenia formulacji, a także ekstrakcji i wytwarzania tych składników oraz oceny ich oddziaływania na skórę. Rozwiązania biotechnologiczne można ponadto stosować przy standaryzacji procesu wytwarzania składników. Ułatwia to zagwarantowanie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, które mają kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia firm kosmetycznych, jak i konsumentów przywiązujących coraz większą wagę do zdrowia i ochrony środowiska. Dzięki badaniom biotechnologicznym udało się na przykład wytworzyć w laboratoriach zaawansowane technologicznie, naturalne składniki kosmetyczne przy bardzo ograniczonym wykorzystaniu zasobów środowiskowych, takich jak woda, gleba i substancje odżywcze. Ponadto proces produkcji odbywa się bez stosowania pestycydów, antybiotyków i nawozów, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników końcowych i środowiska. Z tego względu badania naukowe korzystające w coraz większym stopniu z metod biotechnologicznych zajęły kluczową pozycję w sektorze kosmetycznym, oferując optymalne rozwiązania, spełniające potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Wyświetlono: 1267

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej