Nowości - Przemysł kosmetyczny ze świata

Ashland: brak snu nie musi być problemem dla skóry

16.04.2018
Ashland: brak snu nie musi być problemem dla skóry

Ashland wprowadził na rynek kosmetyczne rozwiązanie inspirowane nauką o genach zegarowych (ang. Clock genes) o nazwie handlowej Chronogen YST. Jest to odpowiedź na ryzyko pojawienia się niekorzystnych efektów na skórze spowodowanych zespołem nagłej zmiany strefy czasowej (ang. jetlag).

Ashlad potwierdził wprowadzenie na rynek jednego z pierwszych biofunkcjonalnych składników kierowanych dla przemysłu kosmetycznego. Specjaliści, tworząc te składniki, inspirowali się tzw. genami zegarowymi, czyli genami kodującymi podstawowy czynnik transkrypcji, który prawdopodobnie wpływa zarówno na trwałość, jak i na okres rytmów okołodobowych.

Biofunkcyjny Chronogen YST pomaga utrzymać prawidłową synchronizację kluczowych, dziennych i nocnych regulatorów skóry, mianowicie tzw. genów zegarowych. Jest to nowoczesna metoda, która przeciwstawia się upływowi lat, jednocześnie pomaga wzmocnić zdolność skóry do ochrony i samoodnowy.

- Społeczny „jetlag” to nowy kierunek studiów związany z problemami zdrowotnymi, pojawiającymi się współcześnie w społeczeństwach. Chodzi o swego rodzaju niedopasowanie między zegarem biologicznym ciała a rytmem snu. Często może to mieć ścisły związek z niezdrowym trybem życia, wręcz nocnym, m.in. z powodu późnych imprez; nocnego oglądania telewizji lub aktywności w Internecie; czy też z innego nocnego hobby – wyjaśnia Neil Astles, globalny manager ds. marketingu i rozwoju biznesu dla składników biofunkcjonalnych w firmie Ashland.

W 2017r. w ramach Nagrody Nobla w medycyny nagrodzono sposób wyjaśnienia mechanizmów molekularnych kontrolujących rytm dobowy. Zgodnie z tym mechanizmem, każda komórka biologiczna ma swój własny zegar. Geny zegarowe są istotnymi regulatorami, które odgrywają znaczącą rolę w 43% ekspresji genów. Zrozumienie tych kluczowych mechanizmów komórkowych zainspirowało zespół badawczy w Ashland do opracowania Chronogen YST, kierowanego głównie do sektora kosmetycznego, który jednocześnie jest przełomową strategią przeciwdziałającą upływowi lat.

Ashland jako pionier w tej dziedzinie, ma stosunkowo długą historię w badaniu genów zegarowych. Patent związany z Chronogen opublikowano w 2009 r.

Główne zastosowania kosmetyczne dla Chronogen YST uwzględniają opóźniające wiek formulacje inspirowane społecznym problemem dotyczącym jetlag lub naukami epigenetycznymi, tj. badaniem zmian ekspresji genów, niezwiązanymi ze zmianami w sekwencji nukleotydów w DNA. Ekspresja ta może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne i podlegać dziedziczeniu. Z tego względu te preparaty pomagają w utrzymaniu zsynchronizowanych zegarów wewnętrznych skóry. Dodatkowo pomagają skórze zwiększyć jej naturalną odporność na uszkodzenia wywołane promieniowaniem UV, zachowując jej integralność i formuły w porze nocnej, aby pomóc skórze zwiększyć jej nocne procesy.

Wyświetlono: 1831

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej