Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Apel do ONZ o działania przeciwko odpadom tworzyw sztucznych

10.11.2020
Apel do ONZ o działania przeciwko odpadom tworzyw sztucznych

29 globalnych koncernów wezwało ONZ do przyjęcia traktatu przeciwko odpadom tworzyw sztucznych.

Sygnatariusze manifestu wezwali państwa członkowskie ONZ do opracowania globalnego porozumienia przeciwdziałającego zanieczyszczeniu świata odpadami tworzyw sztucznych. W swoim dokumencie napisali, że chociaż tworzywa sztuczne odgrywają ważną rolę w naszym życiu i przynoszą wiele korzyści, to jednak pomimo ciągłych wysiłków, większość z nich trafia do spalarni, składowisk i środowiska. Każdego roku miliony ton tworzyw przedostaje się do środowiska, a coraz więcej dowodów wskazuje na to, że problem ten będzie się nasilał, chyba że gruntownie zostanie przemyślany sposób, w jaki produkuje się, a potem używa i pozbywa się wyrobów z tworzyw.

- „Uznajemy, że odgrywamy rolę w globalnych wysiłkach mających na celu powstrzymanie zanieczyszczenia świata tworzywami sztucznymi i jesteśmy zaangażowani w rozwiązanie tego problemu. Postawiliśmy konkretne cele, aby stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych i sprostać temu wyzwaniu poprzez dobrowolne inicjatywy, takie jak globalne zobowiązanie dotyczące nowej gospodarki tworzywami sztucznymi i pakty na rzecz tworzyw sztucznych. Jednak same te działania nie mogą rozwiązać problemu. Potrzebna jest skoordynowana reakcja międzynarodowa, która dostosuje przedsiębiorstwa i rządy do wspólnego zrozumienia przyczyn zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi oraz jasnego podejścia do ich rozwiązywania. Uważamy, że poprzez harmonizację norm regulacyjnych, nakazanie opracowania krajowych celów i planów działania, zdefiniowanie wspólnych wskaźników i metod oraz wspieranie innowacji i rozwoju infrastruktury, traktat ONZ w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi może pomóc w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych. Reakcja biznesu jest jasna: musimy współpracować, aby rozwiązać ten problem. Dlatego wzywamy państwa członkowskie ONZ do pilnego rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyjęcia traktatu o zanieczyszczeniu tworzywami. Nie ma czasu do stracenia” – czytamy w dokumencie skierowanym do ONZ.

Apel wzywający rządy do negocjacji i porozumienia w sprawie traktatu ONZ przeciwko plastikowym odpadom jest pokłosiem nowego raportu autorstwa WWF, Fundacji Ellen MacArthur i Boston Consulting Group, z którego wyraźnie wynika, że jest konieczność zawiązania takiego międzynarodowego porozumienia do walki z odpadami tworzyw.

Co roku do środowiska trafia 11 milionów ton odpadów tworzyw, zanieczyszczając oceany i inne ważne ekosystemy. Obecnie podejmowane działania wydają się nieskuteczne w rozwiązywaniu tego problemu w skali globalnej. Dlatego też Henkel zdecydował się połączyć siły z innymi dużymi firmami na rzecz walki z zanieczyszczaniem środowiska odpadami plastikowymi. Firmy apelują o przyjęcie traktatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ujednolici standardy regulacyjne, ustanowi wspólne wskaźniki i metodologie działania, upoważni kraje do opracowania własnych celów i planów działania, a także wesprze innowacyjne rozwiązania i rozwój infrastruktury.

W gronie sygnatariuszy apelu znajdujemy, takie koncerny, jak m.in. Borealis, Henkel, Coca Cola, Nestle, P&G, Unilever, Tesco.

Wyświetlono: 460

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej