Wiadomości

Anwil wspiera rozwój nauki i przedsiębiorczości

06.10.2010

5 października br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Anwilem a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. Sygnatariusze porozumienia, mając na uwadze znaczenie i wzajemne korzyści wynikające ze współpracy sfery naukowej ze sferą gospodarczą, ustanowili formalną podstawę współpracy, która rozszerzy i wzmocni prowadzenie działań w obszarze wspólnych zainteresowań.

Przedmiotem porozumienia są wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i przedsiębiorczości, wzmocnienia potencjału dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz kształtowania jej oferty edukacyjnej w sposób zgodny z potrzebami i oczekiwaniami gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego oraz Anwilu SA. Sygnatariusze zobowiązują się także do współdziałania w zakresie organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa, do tworzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, w szczególności finansowanych ze środków europejskich, do współpracy na rzecz organizacji studenckich praktyk i staży zawodowych, a także wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, ekologicznych i sportowych.

Tagi


Anwil
Wyświetlono: 1031

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej