Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

ANWIL: start kluczowej inwestycji nawozowej

22.05.2019
ANWIL: start kluczowej inwestycji nawozowej

ANWIL rozpoczął we Włocławku budowę dwóch z trzech instalacji do produkcji nawozów azotowych. Inwestycja, której całkowita wartość wyniesie około 1,3 mld zł, umożliwi w połowie 2022 r. wzrost mocy wytwórczych spółki o blisko 50%.  Realizacja projektu to odpowiedź na zapotrzebowanie na wysokojakościowe produkty ze strony polskich rolników. To także istotny krok w kierunku zmniejszenia importu nawozów.

We Włocławku powstaną trzy nowe instalacje produkcyjne ciągu nawozowego: instalacja do produkcji kwasu azotowego, instalacja do produkcji roztworu azotanu amonu (tzw. neutralizacja) i instalacja do produkcji nawozów metodą granulacji bębnowej. Wmurowany został właśnie kamień węgielny pod budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji, będących kluczowym etapem realizacji inwestycji. 
 
- Wzmacnianie pozycji ANWILU w stosunku do konkurentów to jeden z naszych priorytetów. Rozbudowa kompetencji w obszarze nawozów azotowych to wymierne korzyści dla całej Grupy Orlen, ale też regionu i polskich rolników. Poprzez zwiększenie oferty wysokojakościowych produktów przyczynimy się bowiem do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

ANWIL jest jedynym polskim wytwórcą nawozów dysponującym rzeczywistym potencjałem do zwiększenia ich produkcji. Aktualne moce produkcyjne spółki w obszarze nawozów powodują bowiem, że dysponuje ona do 35% nadwyżki amoniaku, której naturalnym odbiorcą są producenci nawozów. Dzięki realizowanej inwestycji ANWIL będzie mógł zagospodarować te wolumeny i uplasować na rynku gotowy, wysokojakościowy produkt w postaci nawozów azotowych, bez utraty marży.  
 
Umowa na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz" instalacji kwasu azotowego o wydajności niemal 1300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1200 ton dziennie została zawarta pod koniec kwietnia 2019 r. z firmą thyssenkrupp Industrial Solutions. To pierwszy z trzech najważniejszych kontraktów, jakie zostaną podpisane w ramach strategicznego dla rozwoju włocławskiej spółki projektu. Dwa pozostałe będą dotyczyć budowy instalacji granulacji oraz instalacji pomocniczych.

Uruchomienie w połowie 2022 r. trzeciego ciągu nawozowego zwiększy zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1,461 mln ton rocznie. Jego uruchomienie wzbogaci portfolio produktowe chemicznej firmy o saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.
 
- ANWIL stanowi integralny element Grupy Orlen, która dba o rozwój regionu w każdym miejscu, w którym funkcjonuje. Ma to pozytywny wpływ na sytuację lokalnej społeczności. Już teraz, zatrudniając ponad 1300 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców na Kujawach i Pomorzu, a liczba ta po zrealizowaniu inwestycji nawozowej zwiększy się o kolejnych 100 miejsc pracy – podkreśla Agnieszka Żyro, prezes zarządu ANWIL-u.
 
Włocławska spółka z Grupy ORLEN jest też jednym z największych płatników podatków przekazywanych do budżetu miasta. Za 2018 rok spółka odprowadziła 70 mln zł podatku, z czego prawie 50% lokalnie. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych we Włocławku wpływy z podatku, które pozostaną w regionie, mogą wzrosnąć o ok. 50 mln zł rocznie.

Tagi


nawozy Anwil
Wyświetlono: 1313

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej