Artykuły - Przemysł detergentowy

Analiza czytelności informacji zamieszczonych na opakowaniach płynów do mycia naczyń

24.10.2018
Autor: Agnieszka Cholewa-Wójcik, Bartłomiej Kabaja, Agnieszka Kawecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Analiza czytelności informacji zamieszczonych na opakowaniach płynów do mycia naczyń

Właściwa czytelność informacji podawanych na opakowaniach produktów, w tym płynów do mycia naczyń, jest istotnym elementem.

Celem artykułu jest weryfikacja i analiza czytelności informacji zamieszczonych na opakowaniach płynów do mycia naczyń z wykorzystaniem metody TVScore.

Ważną pozycję na rynku chemii gospodarczej zajmują płyny do mycia naczyń. Ze względu na występującą różnorodność cech i atrybutów tych produktów, szczególną rolę odgrywają ich opakowania. Oprócz szeregu funkcji, które pełnią, istotnym ich zadaniem jest komunikacja z użytkownikiem. To właśnie opakowania, poprzez celowo nadaną formę przestrzenną, kształt, grafikę, zastosowany materiał i formę konstrukcyjną, realizują funkcję związaną z przekazywaniem informacji. Według M. Lisińskiej-Kuśnierz, na informacyjność opakowania składają się takie czynniki, jak: obecność i czytelność informacji obligatoryjnych i fakultatywnych istotnych z punktu widzenia prawa, a także potrzeb i oczekiwań użytkowników, możliwość sugerowania przez warstwę wizualną przeznaczenia produktu oraz umożliwienie łatwego odczytywania informacji przez zastosowanie elementów warstwy wizualnej.

Weryfikacja możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny czytelności informacji na opakowaniach

TVScore (Typography variable score) to metoda, która opiera się na założeniu, że typografia tekstu na opakowaniach ma priorytetowe znaczenie w procesie czytania treści przez konsumentów. Natomiast właściwe odczytywanie informacji jest warunkiem niezbędnym do ich poprawnego zrozumienia. W metodzie tej wykorzystuje się tzw. „zone of optical typography”, jako zbiór zaleceń opisujących parametry tekstu gwarantujące możliwość jego sprawnego odczytania. Wszelkie odstępstwa od sformułowanych zaleceń traktowane są jako błędy. Ocena znakowania opakowań opiera się na kryteriach, wśród których wyróżnia się cechy związane z tekstem i jego organizacją. Należą do nich: styl druku, czcionki i ich rozmiary, odstępy między wierszami, pogrubienia i kursywy, długości linii tekstu, wyrównanie tekstu, organizacja tekstu, kontrast, rewers druku, powierzchnia opakowania, jakość wydruku, tło druku, dzielenie wyrazów, występowanie skrótów.

Charakterystyka badanych opakowań produktów do mycia naczyń

Przesłanką wyboru produktów do mycia naczyń jako materiału badawczego były informacje zawarte w raporcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące oznakowania detergentów umieszczanego na etykiecie ich opakowań.

Zgodnie z tymi danymi, w przypadku około 15% produktów przeznaczonych do mycia naczyń stwierdzone zostały nieprawidłowości dotyczące oznakowania w zakresie informacji umieszczanych na opakowaniach.

Do badań wytypowano produkty do mycia naczyń, dostępne na rynku krajowym. Do oceny TVScore wybrano sześć znaków: nazwa, producent, pojemność, sposób użycia, ostrzeżenia słowne. Zasadami, według których kwalifikowano wybrane znaki obligatoryjne do badań, były: wysoka ważność informacji, poziom określonych nieprawidłowości wynikający z badań oraz znaczenie informacji z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania produktu.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 3/2018 KWARTALNIKA "CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 3447

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej