Nowości - Tworzywa sztuczne z kraju

Alwernia i IChP pracują nad antypirenami

27.11.2014

Zakłady Chemiczne Alwernia we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej realizują projekt dotyczący opracowania technologii produkcji nowoczesnych antypirenów hybrydowych.

Wartość zadania, które od ponad dwóch lat stanowi przedmiot prac obydwu stron, wyceniona jest na 7 mln zł. Jego ukończenie nastąpić ma w marcu przyszłego roku.

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania nowych hybrydowych bezhalogenowych antypirenów w oparciu o sole melaminy oraz haloizyt lub grafit. Związki te zostały otrzymane na drodze modyfikacji haloizytu lub grafitu odpowiednimi solami melaminy, czyli cyjanuranem, fosforanem lub polifosforanem melaminy. Tak otrzymane hybrydowe antypireny zostały następnie wprowadzone do wybranych tworzyw: poliamidu 6, polietylenu, polipropylenu, polistyrenu, żywic poliestrowych, epoksydowych. Dodatkowo też zmodyfikowane tworzywa zbadano pod względem ograniczenia palności (analizowano palność pionową, palność poziomą oraz wskaźnik tlenowy). Oprócz tego testom poddano wpływ zastosowanych hybrydowych antypirenów na właściwości mechaniczne tworzyw.

W odniesieniu do projektu dokonano już odpowiednich zgłoszeń patentowych.

Wyświetlono: 1930

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej