Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Alventa z Alwerni stawia na rozwój

06.02.2020

Spółka Alventa, po zmianie nazwy (chodzi o dawne Zakłady Chemiczne Alwernia), realizuje dwa projekty inwestycyjne, które mają na celu rozszerzenie jej oferty produktowej.

Pierwszym z projektów, w wartości 1,15 mln zł, jest projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczej umożliwiającej prowadzenie prac B+R ukierunkowanych na opracowanie ultraczystych produktów na bazie fosforu, o bardzo niskiej zawartości zanieczyszczeń metalicznych. Drugim z projektów (wartość 8,68 mln zł) jest natomiast opracowanie nowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości, pozwalającej na znaczącą intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca. W ramach projektu przewidziane jest opracowanie oraz uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej kwasu fosforowego EG, charakteryzującego się najwyższym stopniem czystości. Finalizacja obydwu projektów zaplanowana jest na 2020 r.

Alventa to spółka specjalizująca się produkcji związków fosforu, związków chromu oraz nawozów rolniczych i ogrodniczych.

Po zmianie nazwy z Alwernia na Alventa (przy czym siedziba przedsiębiorstwa to miejscowość Alwernia w Małopolsce) władze spółki zapowiedziały, iż „prowadzi ona wiele prac badawczo-rozwojowych, których wynikiem jest wdrożenie oryginalnych, własnych i opatentowanych technologii produkcji nowych wyrobów. Szczególny nacisk został położony na uzyskanie przez spółkę wizerunku przedsiębiorstwa, którego dewizą jest troska o ochronę środowiska naturalnego. Alventa wprowadza bezodpadowe technologie produkcji spełniające wymogi ostrych przepisów ekologicznych. Troska o środowisko naturalne ukierunkowana jest nie tylko na zlikwidowanie uciążliwości produkcyjnych powstających w spółce, ale również u innych producentów. Prowadzimy badania nad możliwością wdrożenia technologii pozwalającej utylizować uciążliwe odpady poprodukcyjne powstające podczas stosowania naszych wyrobów”.

Wyświetlono: 352

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej