Nowości - Przemysł detergentowy ze świata

AkzoNobel zaangażowany w produkcję biodegradowalnych chelatów

06.09.2017

Firmy AkzoNobel oraz Itaconix podpisały porozumienie na rzecz oceny i rozwoju innowacyjnych związków chelatowych bazujących na surowcach odnawialnych.

Chelaty powstające w wyniku kooperacji AkzoNobel i Itaconix będą wykorzystywane w produkcji detergentów do zastosowań konsumenckich i przemysłowych oraz produktów do czyszczenia m.in. łazienek. Mają być zamiennikami dla wyrobów zawierających fosforany, które to są wycofywane z użycia z powodów środowiskowych. Nowość ma być sprzedawana przez AkzoNobel pod nazwą handlową Dissolvine.

To drugie tegoroczne porozumienie podpisane między spółkami, prowadzące do opracowywanie zrównoważonych produktów z użyciem surowców odnawialnych. Pierwsze dotyczy produkcji polimerów, które miałyby trafiać na potrzeby odbiorców z przemysłu powłokowego i budowlanego oraz znaleźć uznanie w procesach poprawy jakości wody oraz produkcji środków czyszczących i higienicznych. Polimery takie miałyby powstawać z kwasu itakonowego.

Wyświetlono: 4225

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej