Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

AkzoNobel: 100 lat produkcji soli

10.08.2018
AkzoNobel: 100 lat produkcji soli

Koncern AkzoNobel świętuje stulecie produkcji soli. Zapotrzebowanie na sól stale rośnie z racji dążeń do tworzenia coraz bardziej energooszczędnych produktów.

W 1918 r. AkzoNobel uruchomił w Holandii pierwszą jednostkę zajmującą się wydobyciem soli, obecnie zaś jest jednym z największych producentów soli na świecie, dostarczając rocznie ok. 6 mln ton tego produktu.

- Wraz z rosnącą potrzebą zmniejszenia wpływu działalności człowieka na naszą planetę przygotowujemy się do wielkiej transformacji, jeśli chodzi o znaczenie soli. Początkowo była ona produktem dodającym walorów smakowych i pomagającym konserwować żywność, potem stopniowo rosło jej przeznaczenie i stała się podstawą wielu aplikacji przemysłowych, od motoryzacji aż po farmację. Teraz przed nami zadanie jeszcze większego wykorzystania jej właściwości – ocenia Nils van der Plas, dyrektor generalny jednostki Salt & Salt Specialties w koncernie AkzoNobel.

85% soli wykorzystywane jest aktualnie przez przemysł chemiczny w ramach elektrolizy. Podczas tego procesu energia elektryczna jest używana do rozdzielania słonej wody na trzy produkty: chlor, sód kaustyczną i w mniejszych ilościach na wodór.

Zapotrzebowanie na chlor i sodę kaustyczną (a tym samym na sól) wzrasta w ramach dążenia do poprawy efektywności energetycznej opartej na zastosowaniu lekkich materiałów i izolacji. Obejmuje to użycie chloru do żywic epoksydowych dla łopatek turbin wiatrowych i samochodów elektrycznych, a także poliuretanu do izolacji w budownictwie. Soda kaustyczna jest wykorzystywana do produkcji aluminium, czyli podstawowego materiału w ramach tworzenia lekkich produktów używanych w samochodach i budownictwie.

Jak wskazują przedstawiciele AkzoNobel, podczas gdy elektroliza soli ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności energetycznej, to paradoksalnie sam ten proces jest bardzo energochłonny. Można to jednak częściowo poprawić dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i soli o wysokiej czystości (99,99% chlorku sodu).

Aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla, AkzoNobel Specialty Chemicals wykorzystuje parę z pieców do spopielania odpadów z gospodarstw domowych lub złomu, podłączonych bezpośrednio poprzez rurociąg do firm zajmujących się odpadami lub firm energetycznych.

W przypadku elektrolizy kluczem do zrównoważonego rozwoju jest bowiem wykorzystanie dużych ilości energii odnawialnej. Aby zapewnić niezbędną wydajność dla swojego największego zakładu elektrolizy w Rotterdamie, firma podpisała umowę z lokalnymi podmiotami energetycznymi w celu budowy dwóch nowych parków wiatrowych.

- Ponieważ zwiększamy nasz udział energii odnawialnej (obecnie na poziomie 45%), to osiągamy kolejne limity, gdyż zwiększone ilości energii wiatrowej w sieci powodują duże wahania podaży. Aby to zrównoważyć, nasze najnowsze urządzenia do elektrolizy wykorzystują technologię zwaną e-flex, która automatycznie dostosowuje produkcję do poziomu zasilania - stwierdza Van der Plas.

Jak dodaje, po zrównoważonej energetyce następnym dużym wyzwaniem w branży są surowce.

- Nasze doświadczenie w produkcji soli daje nam narzędzia i wiedzę potrzebną, aby pozyskiwanie surowców było bardziej zrównoważone i tym samym zmierzamy w kierunku gospodarki cyrkularnej. Sól jest obficie dostępna, z dużymi podziemnymi osadami pozostawionymi przez antyczne morza, które łatwo rozciągną się na 100 lat w przyszłość. Jednak drugi kluczowy składnik przemysłu chemicznego - węgiel - nadal w większości pochodzi z nieodnawialnych źródeł. Aby to zmienić, pracujemy nad pilotażowymi instalacjami do wytwarzania nowych produktów zawierających węgiel z odpadów lub nawet z emisji CO2. Technologie te wymagają dużych ilości wodoru, który można wyprodukować w sposób zrównoważony za pomocą elektrolizy. Chcąc jeszcze bardziej przyspieszyć przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, pracujemy nad produkcją na dużą skalę wodoru z wody, korzystając z doświadczeń nabytych w procesie produkcji soli przez ostatnie 100 lat – podsumowuje Nils van der Plas, dyrektor generalny jednostki Salt & Salt Specialties w koncernie AkzoNobel.

Wyświetlono: 2216

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej