Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Aktywność remontowa wspiera wyniki Śnieżki

21.09.2020

Grupa Śnieżka podsumowała pierwsze półrocze 2020 r. Następstwa walki z pandemią – w tym ograniczenie mobilności i przejście wielu firm na pracę zdalną – skutkowały w tym okresie dużym wzrostem popytu na materiały remontowo-budowlane. Przełożyło się to pozytywnie na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka.

W pierwszym półroczu 2020 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka wypracowały łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 431,1 mln zł, czyli o 30,8% wyższe r/r. Szczególny wpływ na zwiększenie sprzedaży w tym okresie miały konsolidacja wyników węgierskiego Poli-Farbe, a także wyższa sprzedaż na rynku polskim, węgierskim oraz ukraińskim.

Wzrost popytu na materiały remontowo-budowlane w Polsce – w tym farby oraz produkty do ochrony i dekoracji drewna, które stanowią dominującą część portfolio Śnieżki – jest pochodną skutków walki z pandemią COVID-19 i ich wpływu na decyzje zakupowe Polaków. Zmniejszona mobilność spowodowała, że wiele osób zdecydowało się na większe remonty albo drobne prace renowacyjne w swoich mieszkaniach, domach i ogrodach.

– Wysoki popyt na wyroby dekoracyjne w Polsce, a także szybka i odważna reakcja naszego pionu handlowego w obliczu pandemii sprawiły, że na najważniejszym dla nas rodzimym rynku Śnieżka zwiększyła udziały rynkowe i utrzymała pozycję lidera. Znaczącą rolę odegrała też rozpoznawalność naszych marek takich jak np. Magnat, Vidaron i Śnieżka, bo klienci wybierali te, do których mają największe zaufanie. W dalszym ciągu widoczny był też trend zakupu polskich produktów – komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka.

W pierwszym półroczu 2020 roku największy (64,7%) udział w całkowitych przychodach Grupy stanowiła sprzedaż zrealizowana w Polsce, która wzrosła o 14,3% r/r, do 278,8 mln zł. Poza „efektem walki z pandemią”, lepszy wynik na tym rynku to rezultat z utrzymującego się trendu wybierania przez klientów wyrobów premium (w tym farby marki Magnat i produkty do drewna marki Vidaron) oraz wyższego popytu na produkty ze średniej półki cenowej.

Na Węgrzech, których udział w strukturze sprzedaży zwiększył się z 6,9% do 19,7%, przychody wypracowane przez Grupę wyniosły 85 mln zł i były o 273,2% zł wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. To m.in. rezultat konsolidacji wyników Poli-Farbe. Na Ukrainie, rynku numer trzy dla Grupy, przychody wyniosły 38,3 mln zł, tj. były o 6,6% wyższe, z kolei na Białorusi, rynku numer cztery – 13 mln zł, tj. były o 6,4% niższe niż rok wcześniej.

W efekcie w pierwszym półroczu br. Grupa Kapitałowa Śnieżka zanotowała zysk netto w wysokości 52,4 mln zł (+52,3% r/r).

Śnieżka kontynuowała też cykl inwestycyjny, w pierwszym półroczu przeznaczając na ten cel 62,8 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiły wydatki związane z budową Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, które pozwoli skokowo zwiększyć efektywności procesów logistycznych. Pomimo pandemii, realizacja tej inwestycji przebiega terminowo i uruchomienie obiektu jest planowane na początku 2022 roku.

Wyświetlono: 519

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej