Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Air Liquide pracuje nad paliwem bezsiarkowym

19.05.2015

Firma Air Liquide uruchomiła w Niemczech projekt mający na celu produkcję wysokiej jakości paliwa bezsiarkowego pochodzącego z odpadowej biomasy.

Projekt realizowany jest przez spółkę Air Liquide we współpracy z jednostką naukową w postaci Karlsruhe Institute of Technology. Inicjatywa o nazwie bioliq ma doprowadzić do powstania biopaliw drugiej generacji. Są one produkowane z niejadalnych części roślin (odpady drewna, słoma), co oznacza, że będą wpływać na łańcuch żywnościowy, a tym samym nie staną się konkurencji dla producentów żywności, w przeciwieństwie do biopaliw pierwszej generacji. Te bowiem są produkowane z oleju, cukru i skrobi zawartych w nasionach roślin oleistych, burakach i zbożu.

W ramach realizacji przywoływanego projektu, Air Liquide dostarczył kluczowe technologie dla procesu pirolizy biomasy, czyli rozkładu termicznego materii organicznej, w wyniku którego uzyskuje się inne produkty (gazy i substancje), a także wytwarzania gazu syntezowego. Ponadto dostarczył tlen potrzebny do przeprowadzenia procesu zgazowywania. W wyniku tych procesów już teraz możliwe jest wyprodukowanie 1 litra paliwa z ok. 7 kg słomy. Docelowo te wielkości mają być znacznie wyższe.

Powstałe w wyniku komercyjnego wdrożenia omawianej technologii biopaliwa będą mogły być stosowane do produkcji wysokiej jakości tzw. „zielonych” paliw, a także substancji chemicznych i wodoru wolnego od dwutlenku węgla. Pozwolą na redukcję do 90% emisji CO2 w porównaniu z paliwami kopalnymi.

Następnym krokiem, który podejmą obydwie strony będzie optymalizacja procesu prowadzona z zamiarem zwiększenia produkcji i oraz przyszłej komercjalizacji stworzonej technologii.

Grupa Air Liquide jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu, m.in. chemicznego. Dzieje się tak, gdyż większość produktów chemicznych produkowana jest z zastosowaniem gazów, takich jak tlen, wodór, azot, tlenek węgla oraz gaz syntezowy, których dostarczaniem zajmuje się właśnie Air Liquide. Koncern działa w 80 krajach i zatrudnia ponad 50 tys. pracowników.

Wyświetlono: 1869

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej