Artykuły - Przemysł chemiczny

Afrykański koszmar Grupy Azoty Police

21.02.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Afrykański koszmar Grupy Azoty Police

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police ujawnił szczegóły inwestycji w Senegalu. Inwestycja była całkowicie nieopłacalna i naraziła spółkę na wielomilionowe straty.

Tło historyczne

W sierpniu 2013 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podpisała umowę kupna większościowego pakietu akcji senegalskiej firmy African Investment Group. Sprzedającym był akcjonariusz spółki AIG, czyli firma DGG Eco. Przejęcie senegalskiego przedsiębiorstwa kosztowało Police 28,8 mln dol. I miało być sfinansowane ze środków własnych. Tyle faktów.

Z informacji przekazanych ówcześnie przez władze spółki dowiadywaliśmy się, że dzięki przeprowadzonej transakcji zyskała ona w Afryce dostęp do złóż fosforytów używanych przy produkcji nawozów. Grupa Azoty Police miała wejść w posiadanie koncesji na dostęp do złóż piasków ilmenitowych (piaski tytanonośne) Sud Saint Louis (północne senegalskie wybrzeże Atlantyku) oraz pozwolenia na eksplorację złóż fosforanów wapnia w rejonie Lam Lam oraz Kebemer. Podpisanie umowy było tłumaczone, jako poszerzenie bazy surowcowej oraz stworzenie odpowiedniego przyczółka do dalszej ekspansji na rynki afrykańskie. Senegal miał się stać dla Polic centrum produkcji i dystrybucji nawozów do innych krajów na Czarnym Lądzie, a po kilku latach polska firma miała w planach uruchomienie w Afryce własnej produkcji kwasu fosforowego. Jednocześnie z Senegalu do Polic w perspektywie kilku lat miały być dostarczane fosforyty, nawet w ilości 1 mln ton rocznie. Przy czym w pierwszym etapie współpracy w grę wchodziły wielkości pięciokrotnie niższe.

Przybliżona wielkość złóż, którymi dysponować miała przejęta przez Grupę Azoty Police firma African Investment Group wynosić miała blisko 56 mln ton fosforytów i 1,5 mln ton piasków ilmenitowych. Miało to pozwolić Policom na uniezależnienie się od dotychczasowych dostawców fosforytów i przynieść ok. 30 mln zł oszczędności w skali roku.

W 2018 r. Grupa Azoty, już z nowym zarządem, dokonała z sukcesem odstąpienia i odwrócenia skutków umowy z sierpnia 2013 r.

Zamiast kopalni kupiono nadzieję

Kiedy w 2015 r. zmienił się zarząd polickiej spółki, a miejsce dotychczasowego prezesa Krzysztofa Jałosińskiego zajął Wojciech Wardacki Grupa Azoty Police zaczęła komunikować, że w sprawie senegalskiej inwestycji jest wiele niejasności i wbrew temu, co było przedstawiane, żadnych korzyści. Stąd m.in. decyzja o wyjściu z inwestycji.

W połowie stycznia br. obecny zarząd Grupy Azoty Police mówi już jasno: „Oświadczamy, że nigdy nie kupiono w Senegalu żadnej kopalni, bo takowej Afrig nie posiadał. Nigdy nie kupiono w Senegalu żadnych złóż fosforytów, bo złóż kupić nie można. Kupiono nadzieję na znalezienie fosforytów”.

Spółka opublikowała szczegółowe wyjaśnienie wszystkich aspektów związanych z senegalskim projektem, pokazując jak bardzo nieuzasadniony był wcześniejszy optymizm i jak bardzo inwestycja z 2013 r. negatywnie odbija się na obecnej kondycji przedsiębiorstwa. Niniejszy tekst stanowi omówienie dokumentu zaprezentowanego przez Grupę Azoty Police.

DGG Eco, który sprzedał Grupie Azoty Police akcje AIG, ich właścicielem był od połowy roku 2012. Pomimo, że AIG powstał w maju 2002 r., to nie prowadził żadnej działalności górniczej aż do 2012 r. Ten fakt potwierdził pismem z 2012 r. audytor (biegły rewident) z Senegalu. W piśmie tym zawarł informację, iż AIG nie wykonywała żadnej działalności od momentu jej utworzenia aż do maja 2012 r. Nie było żadnych historycznych sprawozdań finansowych sporządzonych za ten okres, które by taką działalność dokumentowały. W lutym 2013 r., a więc na kilka miesięcy przed zakupem przez Grupę Azoty Police pakietu kontrolnego w AIG, do tej spółki została delegowana Anna Podolak, pracownik, a później członek zarządu Grupy Azoty Police. Ma to być dowód, że poprzedni zarząd Grupy Azoty Police dokładnie znał fakty i uwarunkowania odnoszące się do AIG, a jednak wszedł w inwestycję.

Co więcej, w kwietniu 2013 r., a więc także przed podpisaniem umowy nabycia AIG, firma Enevis opracowała na zlecenie polickiej spółki dokument pod nazwą „Koncepcja projektowa wydobycia fosforytów i ilmenitu na obszarach wskazanych przez Z.Ch. Police w Senegalu”.

Wyświetlono: 2578

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej