Artykuły - Przemysł chemiczny

Administracja państwowa i politycy ważnym partnerem polskiej chemii

29.08.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Administracja państwowa i politycy ważnym partnerem polskiej chemii

Polska branża chemiczna znajduje się w obszarze dużego zainteresowania władz państwa. Największe krajowe grupy chemiczne to spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Uwaga, z jaką administracja państwowa przygląda się rozwojowi polskiego przemysłu chemicznego była dostrzegalna podczas niedawnego Kongresu „Polska Chemia”, który odbył się w Płocku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za nadzór nad gospodarką, także parlamentarzyści na co dzień zajmujący się sprawami gospodarczymi i to zarówno ze strony koalicyjnej, jak i opozycyjnej. To ważne, bo dialog między biznesem a administracją, która to poprzez tworzenie regulacji prawnych ma duży wpływ na warunki, w jakich funkcjonuje przemysł chemiczny, jest sprawą istotną. Zresztą sama chemia zabiega o to, by jej głos był wśród politycznych decydentów słyszany i przez nich uwzględniany. Swoje zainteresowanie sprawami sektora wyrazili w Płocku prezydent RP i prezes Rady Ministrów. Listy napisane przez Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego do uczestników Kongresu otworzyły dwudniowe obrady.

„Szybko postępujące zmiany cywilizacyjne, wpływ na środowisko naturalne, bezpieczeństwo produktów oraz procesów technologicznych to z całą pewnością największe wyzwania stojące przed branżą chemiczną. Świat poszukuje dziś nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza w dziedzinie opakowań i produkcji tworzyw sztucznych. Poszukujemy nowych surowców i nowych paliw oraz sposobów ekologicznego wykorzystywania paliw tradycyjnych. Wciąż istotnym problemem pozostaje też równowaga między rozwojem ludzkości i poprawą warunków życia a rozsądnym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów naturalnych i ochroną przyrody. Jestem głęboko przekonany, że odpowiedzi na te pytania są ważne nie tylko dla przyszłości Polski i świata, ale także dla przyszłości przemysłu chemicznego. Nie ulega wątpliwości, że sukces w wyścigu cywilizacyjnym odniosą te kraje i te firmy, które najszybciej opracują i wdrożą technologie przyszłości, technologie bezpieczne dla człowieka i przyjazne środowisku.

Polska bierze aktywny udział w tym procesie, o czym mogłem się wielokrotnie przekonać, odwiedzając polskie przedsiębiorstwa, jak choćby Zakłady Chemiczne w Policach czy włocławskie zakłady ANWIL. (…) Aby jednak polskie firmy mogły osiągać znaczące międzynarodowe sukcesy, konieczna jest odpowiedzialna polityka, która wspiera innowacyjność, sprzyja inwestowaniu i ułatwia współpracę nauki z biznesem. Jestem głęboko przekonany, że taką właśnie politykę dziś prowadzimy. W ostatnich latach weszło w życie wiele ułatwień i regulacji, których celem jest rozwój nowoczesnego przemysłu i stymulowanie działalności naukowej, zwłaszcza w obszarach, które z przemysłem są ściśle związane. Powstały też instytucje i mechanizmy promujące polskie firmy zagranicą. Wszystko to jest zaproszeniem dla polskich przedsiębiorców i ludzi nauki do wspólnego budowania potencjału gospodarczego naszej ojczyzny i pomyślności Polaków. Ze swej strony pragnę zapewnić o moim żywym zainteresowaniu rozwojem polskiej branży chemicznej i jej promocją na światowych rynkach” – napisał prezydent Andrzej Duda.

„Przemysł chemiczny odgrywa kluczową rolę w budowaniu potencjału innowacyjnego Polski. Nieustannie stymuluje rozwój, wyznacza cele, sięga po nowe rozwiązania. Inwestycje w branży chemicznej stymulują wzrost popytu na towary i usługi z wielu branż, są ogromnym bodźcem nie tylko dla wzrostu gospodarczego, ale również dla poprawy stopnia innowacyjności oraz tworzenia wymagających nowych kompetencji miejsc pracy. W naszym kraju sektor chemiczny jest drugim pod względem wartości produkcji i trzecim pod kątem zatrudnienia. To ponad 10 tys. podmiotów o różnej wielkości i specjalizacji: od dużych zintegrowanych grup chemicznych, po średnie i małe zakłady przetwórstwa chemicznego. Wszystkie one wnoszą wielką wartość dodaną do naszej gospodarki i mają wpływ na tworzenie lepszego jutra dla Polski. Dobro tego strategicznego sektora jest naszą wspólną troską” – zapewnił w swoim liście premier Mateusz Morawiecki.

Wyświetlono: 1198

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej