Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Acron Group zwiększył produkcję w 2015 r.

27.01.2016
Acron Group zwiększył produkcję w 2015 r.

Acron Group, będąca mniejszościowym udziałowcem Grupy Azoty, podsumowała miniony rok. Firma zwiększyła produkcję, choć jednocześnie zauważyła, iż sytuacja na globalnym rynku nawozowym pozostaje bardzo trudna i w minionym roku nie sprzyjała wytwórcom.

Acron Group prowadzi działalność w trzech obszarach biznesowych: branży nawozowej, sektorze chemikaliów przemysłowych oraz sektorze fosforanowym. Łącznie w 2015 r. podniosła wielkość swej produkcji o 2,6%, z poziomu 6,26 mln ton rocznie do poziomu 6,43 mln ton rocznie. Wzrost ten nie był jednak równomierny we wszystkich jednostkach biznesowych. Gorzej wiodło się koncernowi w segmencie nawozowym.

Produkcja amoniaku w Acron Group w 2015 r. wyniosła 1,76 mln ton, wobec 1,82 mln ton w roku wcześniejszym. Ogólna produkcja nawozów azotowych sięgnęła 2,99 mln ton, podczas gdy rok wcześniej było to 3,01 mln ton, w tym produkcja mocznika uplasowała się na poziomie 624 tys. ton (rok wcześniej było to 646 tys. ton), a produkcja nawozów płynnych RSM na poziomie 860 tys. ton, wobec 937 tys. ton w 2014 r. Spadła także produkcja wieloskładnikowych nawozów mineralnych NPK: w 2015 r. Acron Group wyprodukowała ich w ilości 2,42 mln ton, podczas gdy  w 2014 r. było to 2,44 mln ton.

Całkowita produkcja wszystkich wyrobów wchodzących w skład segmentu nawozowego zamknęła się wynikiem 5,01 mln ton. Rok wcześniej było to 5,09 mln ton, zatem Acron Group w obszarze nawozowym zanotowała spadek o 1,5%.

Znacznie lepsza koniunktura utrzymywała się natomiast w odniesieniu do oferowanych przez rosyjski koncern chemikaliów przemysłowych.

Produkty syntezy organicznej mogły pochwalić się wytwórczością rzędu 447 tys. ton, wobec 401 tys. ton w 2014 r. W tej kategorii warto wyróżnić rosnącą produkcję metanolu (91 tys. ton w 2015 r., wobec 83 tys. ton rok wcześniej) oraz formaliny (168 tys. ton w ubiegłym roku, w porównaniu do 144 tys. ton w 2014 r.).

Także produkcja związków nieorganicznych uległa poprawie. W tym przypadku jej całkowity wolumen wyniósł 840 tys. ton w 2015 r., wobec 808 tys. ton w 2014 r. (azotan amonu niskiej gęstości i technicznej jakości: 266 tys. ton w 2015 r., w porównaniu z 230 tys. ton w 2014 r.; węglan wapnia: 405 tys. ton vs. 383 tys. ton; ciekły dwutlenek węgla: 57 tys. ton vs. 53 tys. ton; kwas chlorowodorowy: 107 tys. ton vs. 136 tys. ton).

Łącznie sektor chemikaliów przemysłowych wyprodukował 1,05 mln ton produktów, czyli o 5,2% więcej niż w 2014 r.

Trzeci z filarów Acron Group, czyli segment fosforowy przyniósł wydobycie koncentratu apatytowego w ilości 1,13 mln ton, wobec 891 tys. ton w 2014 r., co oznacza wzrost o 27,4%.

- W 2015 r. Acron Group zwiększyła moce produkcyjne swoich podstawowych produktów. Czyni to zresztą nieprzerwanie od siedmiu lat i spodziewamy się, że ten trend zostanie zachowany w najbliższych latach. Niebawem rozpocznie się rozruch urządzeń w naszej nowej instalacji amoniaku w Wielkim Nowogrodzie. Początek produkcji amoniaku w tej lokalizacji planowany jest na koniec marca 2016 r. Uruchomienie tej jednostki, jak również łagodniejszy niż to miało miejsce w 2015 r. harmonogram remontów w obiektach Grupy na pewno poprawi nasz wynik operacyjny za ten rok. Ponadto w latach 2017-2020 planujemy stopniowo zwiększać wydobycie koncentratu apatytu, co będzie następstwem drugiego etapu doprowadzania do pełnej eksploatacji kopalni odkrywkowej Oleniy Ruchey zlokalizowanej w Kraju Permskim - powiedział Aleksander Popov, prezes Acron Group.

Komentując sytuację na rynku nawozowym, kluczowym dla działalności koncernu zauważył, że ceny nawozów mineralnych znacznie spadły w ubiegłym roku, głównie ze względu na słabszy popyt w niektórych krajach konsumenckich, ogólną niepewność gospodarczą, zwiększenie konkurencyjności sektora nawozowego i niższe koszty produkcji w państwach korzystających z niskich kosztów energii.

- Według naszych szacunków, ceny mocznika spadły poniżej kosztów produkcji dla większości chińskich producentów, co spowodowało w drugiej połowie 2015 r. znaczne obniżenie eksportu z Chin. Tymczasem państwo to jest kluczowym graczem na rynku mocznika i odpowiada za ok. 45% jego światowej produkcji i ok. 20% światowych dostaw mocznika. Koszty produkcji w Chinach są zatem podstawowym czynnikiem dla sytuacji rynkowej. Wierzymy, że potencjał do zmniejszenia ceny mocznika został już wyczerpany. Mimo to rynki produktów masowych pozostają wciąż wysoce niestabilne i spekulacyjne. Spodziewamy się jednak, że światowy rynek nawozów mineralnych w pierwszej połowie 2016 r. odbuduje swoją pozycję. Zbliżamy się do wiosennego wysiewu na półkuli północnej, co powinno wspierać wzrost cen nawozów azotowych i fosforanowych – dodał prezes Acron Group.

Wyświetlono: 1229

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej