Artykuły - Przemysł detergentowy

3 w1: czysto, ekologicznie i pachnąco

27.06.2019
Autor: ARTYKUŁ PROMOCYJNY
3 w1: czysto, ekologicznie i pachnąco

Technologie fluidalne i strumieniowe

Unikalne właściwości mechaniczne przepływu i właściwości termodynamiczne czynią te technologie wiodącymi w kwestii optymalizacji proszków i cieczy oraz prawie nieograniczonego ich uszlachetniania. Obie koncepcje umożliwiają ekonomiczne termiczne suszenie i funkcjonalizację surowców w jednym tylko kroku procesowym – w systemie produkcji szarżowej lub ciągłej, w jedno- lub wielostopniowych procesach. Suszenie i kształtowanie produktu są więc możliwe w jednym kroku procesowym, w tym samym aparacie (Zdjęcie 1).


Zdjęcie 1. W innowacyjnych procesach fluidalnych i strumieniowych istnieją prawie nieograniczone możliwości uzyskania optymalnego projektu produktu i odpowiedniej funkcjonalizacji granulatów i peletek


Złoże fluidalne powstaje wówczas, gdy powietrze procesowe płynące do góry unosi warstwę cząstek stałych. Zachodzi fluidyzacja. Powietrze procesowe służy do wytwarzania stanu fluidyzacji. Równocześnie doprowadza ono niezbędną energię cieplną w procesie obróbki cząstek. Oprócz obróbki termicznej ciał stałych procesy fluidalne służą do suszenia, tworzenia granulatów z proszków (aglomeracja natryskowa) lub cieczy (granulacja natryskowa), jak również do powlekania cząstek (powlekanie natryskowe). Cząsteczki zachowują się w złożu fluidalnym w zasadzie jak ciecz. Wszystkie cząstki są przy tym mieszane tak intensywnie, że zagwarantowana jest równomierna temperatura w całym złożu. Umożliwia to nie tylko prowadzenie kontroli procesu suszenia, ale również łagodne traktowanie surowców wrażliwych na działanie temperatury. Technologia strumieniowa także bazuje na fluidyzacji cząstek przy zastosowaniu przepływu powietrza fluidalnego. Różnica pomiędzy tymi technologiami polega na mechanice przepływu i na dynamice procesu. Wynikają z tego znacząco wyższe wskaźniki transferu ciepła i produktu podczas procesowania wrażliwych materiałów przy krótkim czasie obróbki.


CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY JEST W NR 2/2019 KWARTALNIKA "CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ". ZAPRASZAMY.


 

Wyświetlono: 1253

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej