Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

2017 r. pobił w wielkości produkcji chemicznej rok 2016

24.01.2018
Autor: Dominik Wójcicki
2017 r. pobił w wielkości produkcji chemicznej rok 2016

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym w 2017 r. Ogólny poziom wytwórczości był istotnie wyższy niż w roku wcześniejszym.

Dane opublikował GUS. Wynika z nich, że w okresie styczeń – grudzień 2017 r. we wszystkich, za wyjątkiem jednej, analizowanych kategoriach produktowych nastąpił wzrost produkcji w porównaniu z rokiem 2016.

Szczegółowe dane odnoszące się do wielkości produkcji w ubiegłym  roku przedstawia poniższe zestawienie:

•    Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 1,713 mln ton (+4,7% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO4 – 229 tys. ton (+1,8% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 77,4 tys. ton (+16,5% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) – 349 tys. ton (+11% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Etylen – 482 tys. ton (+7,9% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Propylen – 341 tys. ton (+1,5% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Butadien-1,3 – 56,44 tys. ton (+3,2% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Toluen – 19,26 tys. ton (+21,5% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Fenol – 42,09 tys. ton (+5,5% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Kwas octowy – 23,12 tys. ton (+161,7% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 168 tys. ton (+1,9% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Kwas azotowy techniczny – 2,401 mln ton (+2,7% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Amoniak bezwodny – 2,779 mln ton (+6% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Amoniak w roztworze wodnym – 98,6 tys. ton (+2,2% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Nawozy azotowe – 2,063 mln ton (+4,7% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Nawozy fosforowe – 464 tys. ton (-1,4% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Nawozy potasowe – 426 tys. ton (+8,5% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Tworzywa sztuczne (ogółem) – 3,117 mln ton (+6,7% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Polietylen – 348 tys. ton (+8,2% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Polimery styrenu – 152 tys. ton (+3,1% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Polistyren do spieniania – 96,4 tys. ton (+6,3% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Polichlorek winylu – 288 tys. ton (+11,2% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Polipropylen – 268 tys. ton (+9,2% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Kauczuk syntetyczny – 246 tys. ton (+10,8% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Pestycydy – 52,08 tys. ton (+46% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.)

•    Farby, lakiery – 1,113 mln ton (+0,9% względem okresu styczeń - grudzień 2016 r.).

Wyświetlono: 705

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej