Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

200 mln zł od NCBR na innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska

24.10.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkurs „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”. Jego budżet to 200 mln zł.

Konkurs z programu Szybka Ścieżka skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maksymalnie trzech podmiotów, w tym minimum jednego przedsiębiorstwa i minimum jednej jednostki naukowej). Celem konkursu są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wnioski w konkursie można składać do 14 stycznia 2020 r.

Obszar badawczy konkursu obejmuje cztery tematy:

  • Rozwój innowacyjnych technologii nawozów wzbogacanych mikrobiologicznie;
  • Rozwój technologii nawozów wzbogacanych w funkcjonalne dodatki;
  • Rozwój technologii nawozów organicznych i organiczno-mineralnych do poprawy jakości gleb oraz wzrostu i rozwoju roślin;
  • Narzędzia analityczne wspomagające proces nawożenia upraw.

Każdy z czterech wymienionych obszarów badawczych zawiera szczegółowe wskazania, które mogą stać się przedmiotem zainteresowania podejmujących prace badawczo – rozwojowe.

W pierwszym z obszarów chodzić będzie zatem m.in. o opracowanie koncepcji wytwarzania innowacyjnych bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie oraz ocenę efektów ich zastosowania w uprawach roślin i w mikrobiologicznej stymulacji żyzności i produktywności gleb; opracowanie sposobu łączenia nawozów z nośnikami i pożytecznymi mikroorganizmami o działaniu biostymulującym i ochronnym; opracowanie sposobu wprowadzania kwasów humusowych i innych nośników pożytecznych mikroorganizmów, pozbawionych szkodliwych substancji, umożliwiających utrzymanie wysokiej liczebności i przeżywalności pożytecznych mikroorganizmów w bionawozach.

Rozwijający technologię nawozów wzbogacanych w funkcjonalne dodatki mogą się z kolei skupić np. na opracowaniu koncepcji wytwarzania nawozów zawierających funkcjonalne dodatki, takie jak inhibitory ureazy i nitryfikacji, mikroelementy, biostymulatory, biodegradowalne otoczki w tym polimery; czy też na opracowaniu sposobu wytwarzania materiałów biodegradowalnych na otoczki nawozowe lub też opracowaniu formulacji nawozowych i koncepcji łączenia nawozów z funkcjonalnymi dodatkami.

W rozwoju technologii nawozów organicznych i organiczno-mineralnych do poprawy jakości gleb oraz wzrostu i rozwoju roślin rzecz będzie polegać m.in. na opracowaniu koncepcji wytwarzania nawozów organicznych i organiczno-mineralnych; opracowaniu założeń projektu stworzenia krajowej bazy danych zawierającej dostępne materiały organiczne do wytwarzania nawozów, albo na opracowaniu technologii wytwarzania kwasów humusowych, huminowych i innych substancji organicznych.

Wyświetlono: 1480

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej