Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

200 mln zł na projekty nawozowe w konkursie Szybka Ścieżka

27.09.2019
200 mln zł na projekty nawozowe w konkursie Szybka Ścieżka

Jeszcze w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi konkurs Szybka Ścieżka przeznaczony dla projektów badawczo-rozwojowych z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska. Budżet konkursu to 200 mln zł, nabór wniosków potrwa od 14 listopada br. do 14 stycznia 2020 r. Celem konkursu będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora nawozów ukierunkowanych na dbałość o środowisko.

Konkurs przeznaczony będzie dla małych i średnich przedsiębiorców oraz dużych przedsiębiorców, a także konsorcjów, w tym z udziałem jednostek naukowych. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 10 października br., w tej chwili trwają jeszcze w NCBR prace nad zasadami i ostatecznym kształtem. Dopiero oficjalne ogłoszenie konkursów pozwoli poznać ich konkretne zakresy tematyczne określające oczekiwane rezultaty projektów w postaci nowych produktów, usług lub technologii produkcji. Na pewno jednak zakresy tematyczne nowych konkursów stworzą szansę na uzyskanie wsparcia także takim podmiotom, które nie prowadzą działalności w obszarze, lecz w sektorach bezpośrednio z nimi powiązanych, np. produkcji surowców. Wsparciem objęte zostaną badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców i konsorcja. Projekty muszą charakteryzować się poziomem innowacyjności, choćby na poziomie krajowym. Można zakładać, że w grę może wchodzić przykładowo stworzenie nowoczesnych nawozów organicznych i mineralnych o specjalistycznym zastosowaniu lub sterowanym uwalnianiu składników, jak też nowoczesnych nawozów organicznych i organiczno-mineralnych dla wzbogacania gleb w biomasę i dla odbudowy ich właściwej mikroflory. Zagadnienia te wpisują się bowiem w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Szczegóły poznamy jednak dopiero w październiku.

Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować aż do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, w tym wynagrodzenia pracowników, koszty podwykonawców, amortyzację sprzętu, wydatki inwestycyjne związane z budową pilotażowej linii produkcyjnej, jak również pokryć koszty pośrednie podejmowanego przedsięwzięcia badawczego.

Wyświetlono: 1208

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej