Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

16% - o tyle rośnie światowy rynek bio-pestycydów

21.03.2019
Autor: Anna Jarosik

Bio-pestycydy stają się coraz popularniejsze. Rośnie zarówno ich konsumpcja, jak i wszechstronność działania.

Bio-pestycydy (pestycydy biologiczne) obejmują kilka sposobów zwalczania szkodników. W Unii Europejskiej zdefiniowano je jako „formę pestycydów na bazie mikroorganizmów lub produktów naturalnych”. Natomiast w Stanach Zjednoczonych Agencja Ochrony Środowiska uznała, że bio-pestycydy „obejmują naturalnie występujące substancje kontrolujące szkodniki (pestycydy biochemiczne), mikroorganizmy kontrolujące szkodniki (pestycydy drobnoustrojowe) oraz substancje pestycydowe wytwarzane przez rośliny zawierające dodany materiał genetyczny (np. naturalne środki ochrony roślin)”.

Globalny rynek bio-pestycydów uwzględnia m.in. bio-insektycydy, bio-fungicydy oraz bio-nematocydy, tj. biologiczne środki nicieniobójcze według źródła pochodzenia, tj. drobnoustroje, ekstrakty roślinne i korzystne owady.

Aktualnie wartość omawianego rynku wynosi 2,68 mld dolarów, ale do 2023 r. spodziewany jest średnioroczny wzrost o ponad 16%. Rynek bio-pestycydów napędza zwiększona odporność na szkodniki, ograniczenia nakładane na stosowanie pestycydów syntetycznych oraz widoczny postęp w zintegrowanych rozwiązaniach do zwalczania szkodników.

Bio-pestycydy obejmują substancje czynne, wytwarzane przez bakterie, wirusy czy grzyby. Związki te są całkowicie naturalne, a zatem nie szkodzą środowisku naturalnemu. Dodatkowo wzrasta poparcie dla wdrażania rozwiązań biologicznych jako alternatyw dla pestycydów chemicznych i to zarówno w rolnictwie ekologicznym, jak i w systemach integrowanej ochrony roślin. Okazuje się, że tego typu biologiczne rozwiązania są znacznie bardziej opłacalne finansowo aniżeli pestycydy chemiczne.

Rolnictwo warzywne, uprawy sadownicze, borówek, jagód oraz rolnictwo typowo ekologiczne są kluczowymi segmentami stosującymi obecnie bio-pestycydy. Dodatkowo rosnące obawy środowiskowe dotyczące stosowania pestycydów chemicznych wraz z silnym wsparciem rządowym, które jest obserwowane w wielu krajach, są głównymi czynnikami napędzającymi zapotrzebowanie na bio-pestycydy.

Bio-insektycydy to owadobójcze środki do zwalczania biologicznego, które są oparte na mikroorganizmach, ewentualnie na ekstraktach roślinnych. Wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki i roztocza są wykorzystywane do zwalczania owadów, które atakują zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Chociaż owady są narażone na działanie dużej liczby mikroorganizmów, tylko ograniczona ich liczba znalazła zastosowanie komercyjne.

Ważną cechą bio-insektycydów jest to, że są one specyficzne wobec dobrze określonego zakresu docelowych gatunków owadów. Ta cecha wyróżnia bio-rozwiązania i jest przeciwieństwem, jeśli chodzi o pestycydy chemiczne, które zwykle dotykają szerokiego spektrum owadów, w tym również owadów pożytecznych i potrzebnych.

Ameryka Północna była i pozostanie największym konsumentem bio-pestycydów.

Wśród wiodących producentów, aktywnie działających na rynku bio-pestycydów, wyróżniamy Bayer AG (CropScience); Syngenta; BASF SE (Agricultural Solutions); Marrone Bio Innovations; Isagro; Valent BioSciences, Certis USA; Koppert Biological Systems; BioWorks; Stockton Group; FMC Corporation oraz UPL.

Tagi


pestycydy
Wyświetlono: 2660

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej