Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

1,2 mld zł na budowę bloku energetycznego w Grupie Azoty Puławy

27.06.2019

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zatwierdziła budżet projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Bloku Energetycznego do 100 MWe w oparciu o paliwo węglowe” o łącznej wartości do 1,2 mld zł.

W połowie kwietnia br. zarząd Grupy Azoty Puławy wstępnie przyjął ofertę konsorcjum: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora inwestycji. Spółka zastrzegała wówczas, że ostateczny wybór oferty i zawarcie umowy na pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji planowane jest w trzecim kwartale 2019 r., po zatwierdzeniu przez organa korporacyjne aktualizacji budżetu projektu oraz wyrażeniu zgody na zawarcie z konsorcjum umowy na pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji, natomiast sama realizacja projektu ma wynosić 36 miesięcy. 

Nowy blok energetyczny na węgiel kamienny o mocy 100 MW zostanie wybudowany na terenie zakładowej elektrociepłowni, w której pracuje teraz pięć wysłużonych kotłów w wieku ponad 50 lat. Zostaną one zastąpione nowym blokiem.

Obiekt będzie blokiem ciepłowniczo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MW ciepła, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi typu mokrego. Kondensator zostanie zaprojektowany tak, by skutecznie odbierał pary technologiczne (50% kondensacji), które zostaną wykorzystane przez odbiorców na zewnątrz zakładu. Kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR w celu redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną. Inwestycja spełni unijne normy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją BAT.

Wyświetlono: 658

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej