Kalendarium

Szkolenie: „Rozporządzenie REACH i CLP w praktyce przedsiębiorcy”.

Data: 18.01.2018 - 19.01.2018
Miejsce: Warszawa, Polska

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Rozwoju organizują bezpłatne szkolenie „Rozporządzenie REACH i CLP w praktyce przedsiębiorcy”.

Szkolenie odbędzie się w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bezpłatne wsparcie nie obejmuje dużych firm, instytucji państwowych, stowarzyszeń, organizacji branżowych.

Cele szkolenia to m.in.: 

- zdobycie wiedzy na temat rejestracji substancji; 
- zdobycie wiedzy na temat przedłożenia wspólnej rejestracji przez przedsiębiorców; 
- zdobycie wiedzy na temat identyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH; 
- zdobycie wiedzy na temat oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP; 
- zdobycie wiedzy na temat ograniczeń oraz zezwoleń wynikających z rozporządzeń REACH oraz CLP; 
- zdobycie wiedzy na temat sporządzania karty charakterystyki;
- zdobycie wiedzy na temat procedury udzielania zezwoleń;
- uporządkowanie wiedzy przez przedsiębiorców w zakresie obowiązującego ich prawa chemicznego.

Terminy szkoleń: 18-19.01.2018, 23-24.01.2018, 25-26.01.2018, 29-30.01.2018

Kalendarium

więcej