Kalendarium

Konferencja: Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej - 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego

Data: 21.03.2017
Miejsce: Warszawa, Polska

Jakie są szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej cztery lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego? O tym debatować będą uczestnicy specjalnej branżowej konferencji.

W 2017 r. mijają cztery lata funkcjonowania Rozporządzenia Kosmetycznego. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego organizuje z tej okazji konferencję, w trakcie której prelegenci – aktywni uczestnicy europejskiego rynku kosmetycznego – dokonają podsumowania wynikającego z istnienia tego aktu prawnego oraz przedstawią nadchodzące dla branży wyzwania stanowiące konsekwencję obowiązującego prawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. i obowiązujące od lipca 2013 r., dotyczące produktów kosmetycznych, jest podstawową regulacją w zakresie obrotu kosmetykami we wszystkich państwach UE. Nałożyło na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg nowych obowiązków. Reguluje takie kwestie, jak bezpieczeństwo kosmetyków, a także skład, oznakowanie, warunki produkcji i obrotu, dokumentację i sposób nadzorowania rynku przez władze. Zakazuje ponadto wykonywania testów na zwierzętach w odniesieniu do wszystkich produktów kosmetycznych i ich składników.

Organizowana przez Stowarzyszenie konferencja odbędzie się 21 marca 2017 r. w Hotelu Intercontinental, w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 49. Gośćmi specjalnymi będą m.in. Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej oraz John Chave, dyrektor generalny Cosmetics Europe.

- Nasze przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych w firmach za zgodność produktów kosmetycznych z obowiązującym prawem, a więc właścicieli firm, przedstawicieli kadry menedżerskiej, technologów, kierowników i pracowników działów kontroli jakości, działów badań i rozwoju oraz działów wdrożeń – mówi Anna Oborska, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się m. in. o:

•          narzędziach, które Komisja Europejska wykorzystuje, działając na rzecz stanowienia przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców w Europie;

•          sytuacji branży kosmetycznej cztery lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego;

•          wyzwaniach, które dla przemysłu i firm kosmetycznych niesie legislacja europejska oraz krajowa;

•          substancjach wpływających na gospodarkę hormonalną – stanie wiedzy i możliwych rozwiązaniach prawnych;

•          kurczącym się portfolio konserwantów;

•          przyszłości nanomateriałów w kosmetykach;

•          wybranych zagadnieniach oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych;

•          deklaracjach marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej za 2016 r.;

•          warunkach wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych na rynku chińskim

Do udziału w konferencji Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego zaprosiło czołowych ekspertów Cosmetics Europe, przedstawicieli europejskiego środowiska akademickiego oraz polskich władz - Biura ds. Substancji Chemicznych, a także Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Konferencja będzie połączona z jubileuszem 25 – lecia Polskiego Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Program Konferencji

Obecność można zgłaszać u Agnieszki Sobkowiak, tel. (22) 625 57 82,

e-mail: agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl

Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego przewidziano rabaty. Specjalne warunki organizator proponuje także osobom, które dokonają wczesnych zgłoszeń.

Kalendarium

więcej