Kalendarium

Konferencja NanoTox 2017

Data: 24.10.2017
Miejsce: Wrocław, Polska

24 października 2017 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ odbędzie się konferencja NanoTox 2017, której tematem jest bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów w produktach innowacyjnych.

Jak tłumaczą organizatorzy z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, nanomateriały mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. w elektronice, medycynie i farmacji, lotnictwie, inżynierii materiałowej, sporcie czy produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Do popularnych produktów wykorzystujących nanomateriały należą m.in. procesory komputerowe, tkaniny medyczne, katalizatory przemysłowe, nanopigmenty, powłoki polimerowe, powłoki antybakteryjne, tynki, zaprawy, farby.

Nowe, korzystne właściwości nanomateriałów, w porównaniu z ich odpowiednikami w skali makro, powodują również, że mogą one w sposób odmienny wpływać na organizm człowieka czy otaczające nas środowisko. Ze względu na rosnącą popularność nanomateriałów oraz ich obecność w innowacyjnych produktach i niemal w każdej dziedzinie życia, niezbędne jest zdobycie wiedzy
o bezpieczeństwie stosowania samych nanomateriałów, jak i ich interakcji z otoczeniem. Osoby bezpośrednio związane z wytwarzaniem innowacyjnych materiałów, zarówno ich sprzedawcy, jak i nabywcy, powinni mieć dostęp do rzetelnej wiedzy na temat charakterystyki nanomateriałów oraz bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska. Ogromne znaczenie ma zatem uświadomienie potencjalnych zagrożeń wynikających ze stosowania tych materiałów, jak również dobór dobrze ugruntowanych, sprawdzonych metod badawczych do oceny tych właściwości.

Z tego też względu Wrocławskie Centrum Badań EIT+ organizuje jesienią tego roku konferencję poświęconą bezpieczeństwu nanocząstek, które stanowią elementy nowych materiałów.

- Wierzymy, że wydarzenie przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeby współpracy przedstawicieli przemysłu i nauki oraz stanie się impulsem do rozpoczęcia partnerskiego dialogu merytorycznego dotyczącego zapewnienia najwyższych standardów badań materiałów wykorzystywanych do celów przemysłowych i zapewnienia bezpieczeństwa pracy z nimi – przekonują organizatorzy.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to miejsce, w którym prowadzone są badania w obszarze nanotechnologii i nowoczesnych materiałów. W konferencji udział mogą wziąć osoby związane z przemysłem: przedsiębiorcy zainteresowani badaniami i charakteryzacją nanomateriałów, pracownicy działów kontroli jakości w firmach produkcyjnych, pracownicy naukowi uczelni technicznych.

Tematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak:

- Nanotechnologia i nanomateriały – definicje, odmienne właściwości, wytwarzanie nanoczątek
o określonych właściwościach,

- Polskie i europejskie normy prawne dotyczące wytwarzania i komercyjnego stosowania nanomateriałów, bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami,

- Zastosowania nanomateriałów w przemyśle – prezentacja firmy NanoPure/NanoWave,

- Metody charakteryzacji nanomateriałów – charakteryzacja fizykochemiczna, charakteryzacja nanotoksykologiczna,

- Certyfikat NanoSop – prezentacja TUV Sud Polska.

Dodatkowe informacje:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: komunikacja@eitplus.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Pełną nazwę firmy/instytucji wraz z adresem
  • Adres email
  • Numer telefonu

Strona internetowa konferencji: http://www.eitplus.pl/konferencja-nanotox-bezpieczenstwo-stosowania-nanomaterialow/

Kalendarium

więcej