Sondy

Czy przemysł chemiczny można uznać za branżę bezpieczną?
Jaki będzie 2017 r. dla polskiej chemii?
Czy rozporządzenie REACH dobrze służy branży chemicznej?
Czy przyjęcie umowy TTIP będzie korzystne dla polskiego przemysłu chemicznego?
Jaki jest wpływ regulacji prawnych na działanie branży chemicznej?

Kalendarium

więcej