Sondy

Kondycja jakiej branży ma największy wpływ na rozwój przemysłu chemicznego?
Czy przemysł chemiczny można uznać za branżę bezpieczną?
Jaki będzie 2017 r. dla polskiej chemii?
Czy rozporządzenie REACH dobrze służy branży chemicznej?

Kalendarium

więcej