Participants

Akzo Nobel Functional Chemicals B.V.
AkzoNobel Surface Chemistry AB
Ashland Inc.
BASF Italia S.p.A.
Biesterfeld Chemia Specjalna Sp.z o.o.
BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o.
Brenntag Polska Sp. z o.o.
BYK-Chemie GmbH
CFF GmbH & Co. KG
CHT Germany GmbH
CTAdvisors - chemical technical advisors
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Evonik Industries
GP Strategies Poland Sp. z o.o.
Intertek Poland Sp. z o.o.
Libra Speciality Chemicals Limited
LUM GmbH
Omya International AG
Omya Sp. z o.o.
PCC Exol SA
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
Schülke & Mayr GmbH
SGS Institut Fresenius GmbH
Surface Activae
THETA Doradztwo Techniczne
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.