Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Czy tzw. opłata recyklingowa zwiększy poziom recyklingu?

Nowelizacja ustawy o opakowaniach sprawiła, że torby foliowe stały się płatne. Od 1 stycznia 2018 r. opłata recyklingowa trafia do budżetu państwa i będzie przeznaczana na wymianę starych urządzeń grzewczych.

Czytaj »

Rekordowe przychody czołowego polskiego przetwórcy tworzyw sztucznych

Wyniki finansowe Grupy Ergis, czyli jednego z największych w Polsce producentów wyrobów z tworzyw sztucznych, osiągnięte w 2017 r. pośrednio pokazują istnienie koniunktury w polskim segmencie przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Czytaj »

KGL: wzrost przychodów z dystrybucji tworzyw sztucznych

Przychody Grupy KGL związane z dystrybucją tworzyw sztucznych znacząco w 2017 r. wzrosły, co może stanowić przesłankę do generalnej oceny sytuacji na polskim rynku dystrybucji tworzyw sztucznych panującej w minionym roku.

Czytaj »

2017 r. pobił w wielkości produkcji chemicznej rok 2016

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym w 2017 r. Ogólny poziom wytwórczości był istotnie wyższy niż w roku wcześniejszym.

Czytaj »

Kalendarium

więcej