Wiadomości - Przemysł detergentowy z kraju

PCC Exol: półrocze pod znakiem rozwoju

Grupa PCC Exol odnotowała 22% wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2017 r., przy jednoczesnym spadku zysku netto o 31,8%, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy przy tym podkreślić, że w pierwszych dwóch kwartałach 2016 r. Grupa wygenerowała historycznie najwyższe wyniki, ustanawiając tym samym bardzo wysoką bazę porównawczą.

Czytaj »

Boruta - Zachem: prace remontowe przyczyną strat

Dużą strata netto zakończyła pierwsze półrocze tego roku spółka Boruta – Zachem.

Czytaj »

Global Cosmed rozwija potencjał produkcyjny

Grupa Global Cosmed zakończyła dwie duże inwestycje, które usprawnią jej procesy produkcyjne.

Czytaj »

Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Global Cosmed

W ubiegłym roku zarząd Grupy powziął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji. Rzecz polegać miała na dokonaniu podziału spółki zależnej Global Cosmed Group S.A. poprzez przeniesienie części jej majątku w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę (podział przez wydzielenie). Po kilku miesiącach podział się dokonał.

Czytaj »

Kalendarium

więcej