Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

SyMas 2018: jak zabezpieczyć fabrykę przed niekontrolowanymi eksplozjami?

62% wypadków związanych z wybuchem pyłów w fabrykach zachodzi podczas procesów przetwarzania lub magazynowania pyłów pochodzenia drzewnego bądź spożywczego. Czynnikiem, który zwiększa takie ryzyko są m.in. urządzenia, czy też aparaty służące do magazynowania oraz transportu bliskiego wykonywanego przy użyciu podajników oraz przenośników.

Czytaj »

OSG 2018: Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości

Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce organizują IV edycję Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018. Szczyt odbędzie się 18-19 października br. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Czytaj »

Presja na innowacyjność źródłem zadowolenia dla BASF

Przedstawiciele BASF Polska przyznają, że cieszy ich fakt, iż w wielu branżach, a szczególnie w przemyśle chemicznym, obserwowana jest rosnąca presja na zwiększanie innowacyjności. Dostarczanie nowych rozwiązań stanowi bowiem podstawę rozwoju koncernu.

Czytaj »

Kongres "Polska Chemia" - polska chemia uzależniona od energetyki

Interesująca dyskusja odbyła się w trakcie jednego z paneli Kongresu „Polska Chemia” w Wieliczce. Jej uczestnicy zastanawiali się, jak powinna wyglądać polityka energetyczna kraju, tak by było to z jak największą korzyścią dla przemysłu chemicznego.

Czytaj »

Kalendarium

więcej