Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Powstaje technologia krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora

Powstaje technologia krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora

Spółka West Technology & Trading Polska realizuje projekt badawczo – rozwojowy, który dotyczy opracowania i możliwości późniejszego oferowania w przemyśle chemicznym technologii krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora do związków organicznych ze stopów w zawiesinie.

Czytaj »

Wiwax pracuje nad woskami poliolefinowymi i emulsjami wodnymi

Spółka Wiwax z Płocka, której działalność skupia się na produkcji wosków polietylenowych pochodzących z procesów niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu, jest na etapie wartych 7,4 mln zł prac prowadzących do stworzenia innowacji produktowej.

Czytaj »

Plastyfikatory o właściwościach surfaktantów

Z inicjatywy spółki Purinova realizowany jest projekt, który ma na celu stworzenie produktu, będącego odpowiedzią na restrykcje prawne odnoszące się do rynku plastyfikatorów.

Czytaj »

Prototyp chemicznego komputera wykrywa sferę

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dowodzą, iż komputery chemiczne stają się coraz bardziej realne. Jak mówią, po zastosowaniu odpowiedniej strategii „uczenia” nawet stosunkowo prosty układ chemiczny może wykonywać nietrywialne operacje. W najnowszych symulacjach komputerowych badacze wykazali, że właściwie przeszkolone matryce chemicznie oscylujących kropel potrafią z dużą skutecznością wykrywać kształt sfery.

Czytaj »

Kalendarium

więcej