Nowości - Przemysł chemiczny

AkzoNobel opracował nowe mikrosfery

Koncern AkzoNobel wprowadził na rynek mikrosfery Expancel.

Czytaj »

Powstaje technologia krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora

Spółka West Technology & Trading Polska realizuje projekt badawczo – rozwojowy, który dotyczy opracowania i możliwości późniejszego oferowania w przemyśle chemicznym technologii krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora do związków organicznych ze stopów w zawiesinie.

Czytaj »

Zrównoważony rozwój w koncernie Evonik

Evonik kontynuuje badanie swoich produktów pod kątem efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. Rozpatruje m.in. oszczędność energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poziom zużycia wody i odpadów. Analiza obejmuje całą działalność operacyjną firmy.

Czytaj »

Wiwax pracuje nad woskami poliolefinowymi i emulsjami wodnymi

Spółka Wiwax z Płocka, której działalność skupia się na produkcji wosków polietylenowych pochodzących z procesów niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu, jest na etapie wartych 7,4 mln zł prac prowadzących do stworzenia innowacji produktowej.

Czytaj »

Kalendarium

więcej