Artykuły - Transport i logistyka

Chemia na tory

Chemia na tory

Branża chemiczna jest jednym z najbardziej atrakcyjnych klientów dla firm specjalizujących się w transporcie kolejowym towarów.

Czytaj »

Przewóz chemii płynnej wymaga kompetencji

Podstawą dobrze prowadzonego transportu towarów płynnych i sypkich zawsze jest wyspecjalizowany przewoźnik.

Czytaj »

Bezpieczeństwo w łańcuchu logistycznym chemikaliów

Bardzo ważnym aspektem szeroko pojętej logistyki jest transport chemikaliów, dla którego elementarnym zagadnieniem jest określenie najniższego progu bezpieczeństwa, wyznaczanego koniecznością ochrony życia, zdrowia, majątku i środowiska oraz opłacalnością ekonomiczną przemieszczania dóbr. Stan ten jest szczegółowo opisany zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych w przepisach prawnych.

Czytaj »

Specyfika transportu drogowego chemii budowlanej i przemysłowej

Chemikalia należą do towarów, które codziennie w dużych ilościach przewożone są transportem drogowym, kolejowym, morskim, a od niedawna także lotniczym. Bezpieczeństwo transportu chemikaliów ma ogromne znaczenie. Utrata kontroli doprowadzić może do uwolnienia znacznych ilości substancji o właściwościach palnych, wybuchowych czy trujących.

Czytaj »

Kalendarium

więcej