Artykuły - Transport i logistyka

Przewóz chemii płynnej wymaga kompetencji

Przewóz chemii płynnej wymaga kompetencji

Podstawą dobrze prowadzonego transportu towarów płynnych i sypkich zawsze jest wyspecjalizowany przewoźnik.

Czytaj »

Bezpieczeństwo w łańcuchu logistycznym chemikaliów

Bardzo ważnym aspektem szeroko pojętej logistyki jest transport chemikaliów, dla którego elementarnym zagadnieniem jest określenie najniższego progu bezpieczeństwa, wyznaczanego koniecznością ochrony życia, zdrowia, majątku i środowiska oraz opłacalnością ekonomiczną przemieszczania dóbr. Stan ten jest szczegółowo opisany zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych w przepisach prawnych.

Czytaj »

Specyfika transportu drogowego chemii budowlanej i przemysłowej

Chemikalia należą do towarów, które codziennie w dużych ilościach przewożone są transportem drogowym, kolejowym, morskim, a od niedawna także lotniczym. Bezpieczeństwo transportu chemikaliów ma ogromne znaczenie. Utrata kontroli doprowadzić może do uwolnienia znacznych ilości substancji o właściwościach palnych, wybuchowych czy trujących.

Czytaj »

Co wnosi nowe rozporządzenie dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów?

1 marca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Zawiera kilka nowych regulacji wpływających na działalność stron objętych jego postanowieniami. Warto więc wskazać, jakie znaczenie w praktyce ma zmiana przepisów dla wywozu i przywozu substancji objętych zakresem rozporządzenia.

Czytaj »

Kalendarium

więcej