Artykuły - Przemysł detergentowy

Mikroplastiki – nie taki „mały” problem

Mikroplastiki – nie taki „mały” problem

Mikroplastiki stanowią, zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi, poważne zagrożenie dla ekosystemów wodnych.

Czytaj »

Detergenty: bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 648/2004 PE i Rady, za detergent uważa się jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do prania, mycia i czyszczenia.

Czytaj »

Atrakcyjny rynek autokosmetyków

Szacuje się, że najwięcej kosmetyków samochodowych stosują posiadacze aut znajdujących się w przedziale wiekowym 3-15 lat (prawie 35% wszystkich samochodów osobowych użytkowanych w Polsce).

Czytaj »

Substancje ścierne i do szorowania w produktach chemii gospodarczej

Ponad jedną trzecią rynku domowych środków czystości stanowią preparaty uniwersalne, przeznaczone do czyszczenia twardych powierzchni.

Czytaj »

Kalendarium

więcej