Artykuły - Przemysł detergentowy

Rozwojowa branża wyrobów sanitarno-higienicznych z papieru

Rozwojowa branża wyrobów sanitarno-higienicznych z papieru

Produkcja artykułów tissue to jeden z szybciej rozwijających się segmentów krajowej branży papierniczej.

Czytaj »

Europejski gigant: rynek chemikaliów konsumpcyjnych we Francji

Francja to prawdziwy potentat w produkcji chemikaliów konsumpcyjnych, pod względem której nie ma ona sobie równych na całym świecie. Jednocześnie jest to jeden z największych w UE rynków tych wyrobów.

Czytaj »

Mikroplastiki – nie taki „mały” problem

Mikroplastiki stanowią, zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi, poważne zagrożenie dla ekosystemów wodnych.

Czytaj »

Detergenty: bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 648/2004 PE i Rady, za detergent uważa się jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do prania, mycia i czyszczenia.

Czytaj »

Kalendarium

więcej