Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Zgazowanie węgla wcale nie takie pewne

11.01.2018
Autor: Dominik Wójcicki

Rząd nie rezygnuje z realizowanie inwestycji związanej ze zgazowaniem węgla w Polska, ale też ostrożnie wypowiada się o szansach na powodzenie tego projektu. Inwestycja w tę technologię miałaby duże znaczenie dla przemysłu chemicznego.

Jak przyznał Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, bezpieczeństwo energetyczne Polski jest i w długiej perspektywie będzie oparte na węglu, którego wykorzystanie nie tylko zapewnia stabilność wytwarzania, ale także ma uzasadnienie ekonomiczne i społeczne. Niemniej kluczowy kierunek dla energii przyszłości nadaje polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej. Szczególnie znaczenie ma tutaj strategia unii energetycznej oraz rozwiązania zawarte w omawianym obecnie pakiecie legislacyjnym „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Pakiet ten zawiera m.in. zakaz wspierania źródeł charakteryzujących się emisją wyższą niż 550 mg/MWh. Ponadto, wdrażane regulacje środowiskowe, takie jak dyrektywy BAT czy IED powodują, że konieczne stają się znaczne inwestycje w istniejących źródłach wytwórczych, a wykorzystanie węgla w energetyce zaczyna być coraz droższe.
- Do czasu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć na forum unijnym, nie można jednoznacznie stwierdzić czy technologia zgazowania węgla będzie miała szansę optymalnego rozwoju w państwach członkowskich Unii Europejskiej – ocenił minister Tchórzewski.

Odniósł się on także do wątpliwości dotyczących możliwości rezygnacji Polski z technologii zgazowania węgla. 

- Ministerstwo Energii nie rezygnuje z możliwości prowadzenia zgazowania węgla, czego dowodem jest ujęcie tej technologii w dwóch projektach „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”. Są to projekty o nazwie „Czysty węgiel, czysta energia” – jako pilotażowy program, którego celem jest budowa elektrowni o mocy ok. 500 MW, wykorzystującej technologię zgazowywania węgla kamiennego ze złóż Lubelskiego Zagłębia Węglowego i technologie konwersji wodoru na energię elektryczną i ciepło. Drugi projekt o nazwie „Naziemne zgazowywanie węgla kamiennego” to zespół zadań i decyzji biznesowych i administracyjnych, które uruchomią proces inwestycyjny w zakresie zgazowywania węgla kamiennego na potrzeby sektora chemicznego – powiedział Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Tagi


węgiel
Wyświetlono: 325

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej