Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Zauważalny wzrost przychodów eksportowych Grupy Azoty Puławy

11.09.2017

Rośnie sprzedaż eksportowa w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy.

Puławski podmiot - zarówno sama spółka Grupa Azoty Puławy, jak i jej spółki zależne, m.in. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory oraz Zakłady Azotowe Chorzów - zanotował w pierwszym półroczu 2017 r. znaczący wzrost wyników z tytułu sprzedaży eksportowej. Urosły one w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 12,6%, a w wartościach finansowych o 74,3 mln zł. Łącznie wyniosły 665,85 mln zł, co stanowiło 37% wszystkich przychodów Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Puławy. Co interesujące, dynamika sprzedaży eksportowej znacznie wyprzedziła ogólną dynamikę wzrostu przychodów Grupy, która w analizowanym okresie wyniosła 1,8%. Sama jednostka dominująca, czyli spółka Grupa Azoty Puławy wypracowała przychody z eksportu za pierwsze półrocze wyższe od ubiegłorocznych o 12,9%.

W przypadku Segmentu Agro eksport odpowiadał za 23,1% wartości przychodów. Najwięcej Grupa Kapitałowa z Puław lokowała na rynkach zagranicznych nawozów azotowych („N”), takich jak PULAN (saletra amonowa), PULREA i PULGRAN (mocznik), RSM i RSMS (roztwór saletrzano-mocznikowy) oraz nawozów z siarką PULSAR (siarczan amonu) i PULASKA (roztwór nawozu azotowego z siarką).

W odniesieniu natomiast do Segmentu Chemia aż 63,8% wartości przychodów pochodziło ze sprzedaży eksportowej. Tutaj sprzedawany był przede wszystkim kaprolaktam (wzrost cen) i mocznik (wzrost wolumenów).

Firma podkreśla jednak, że jako znaczący producent kaprolaktamu, którego największym konsumentem są Chiny, odczuwa presję wynikającą z ciągłego zwiększania się zdolności produkcyjnych na tamtejszym rynku, co powoduje kurczenie się jej możliwości eksportowych. W celu minimalizacji niekorzystnych skutków zmian popytowo - podażowych na rynku kaprolaktamu Grupa Azoty Puławy intensyfikuje działania dywersyfikujące sprzedaż na rynku azjatyckim, podejmuje działania wzmacniające pozycję handlową na rynku europejskim oraz bilansuje ilość produkowanego kaprolaktamu w ramach całej Grupy Azoty poprzez regularne dostawy do ATT Polymers.

Wyświetlono: 285

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej