Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

W PKN Orlen wzrośnie efektywność przerobu ropy

23.01.2017

PKN Orlen podpisał umowę na zakup licencji i projektu bazowego w celu budowy instalacji visbreakingu.

Dzięki tej inwestycji płocki zakład będzie mógł jeszcze bardziej pogłębić przerób ropy naftowej, a tym samym uzyskać większą o kilka punktów procentowych ilość paliw z baryłki ropy niż dotychczas. Uruchomienie instalacji planowane jest w 2020 r.

Jak informuje płocki koncern, podpisanie umowy jest pierwszym etapem realizacji inwestycji, której efektem będzie także podniesienie dostępności operacyjnej rafinerii, a tym samym wzrost generowanej marży. Zakładany poziom konwersji na instalacji visbreakingu wyniesie około 40%, co przełoży się na dodatkowy uzysk produktów w ilości blisko 1200 ton/dobę. Wdrażany przez PKN Orlen projekt jest zgodny z realizacją celów ogłoszonej w grudniu 2016 r. nowej strategii spółki. Proces visbreakingu jest technologią sprawdzoną i stosowaną już w Grupie Kapitałowej Orlen w rafineriach w Czechach oraz na Litwie. Instalacje visbreakingu cechują najniższe nakłady inwestycyjne spośród wszystkich dostępnych technologii zagospodarowania pozostałości próżniowej.
 

Instalacja visbreakingu służy w rafineriach charakteryzujących się głębokim przerobem ropy naftowej (uzyskujących tzw. produkty białe jak gaz suchy i płynny, benzyna, nafta i olej napędowy) do m.in. uzysku dodatkowej ilości produktów lekkich z procesu termicznego krakingu (rozkładu) gudronu, czyli oleju ciężkiego będącego pozostałością procesu destylacji próżniowej ropy naftowej. W wyniku procesu destylacji mieszaniny poreakcyjnej uzyskuje się frakcje benzynowe i oleju napędowego. Natomiast powstały w trakcie procesu gaz jest oddzielany i po oczyszczeniu z zawartości związków siarki zostaje wykorzystany jako paliwo technologiczne do podgrzewania surowca (ropy) w procesach rafinacji. Proces visbreakingu jest stosowany głównie w rafineriach wytwarzających składniki lotne z użyciem wodoru, przy niskiej konwersji, które produkują duże ilości oleju napędowego.

Wyświetlono: 319

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej