Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Trwa przygotowywanie dokumentacji dla realizacji projektu PDH w Policach

17.05.2017
Trwa przygotowywanie dokumentacji dla realizacji projektu PDH w Policach

Postępują prace związane z inwestycją Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police w budowę instalacji do produkcji propylenu metodą PDH, która stanie w Policach.

Inwestycja to jeden z najambitniejszych projektów realizowanych w tej chwili w rodzimej branży chemicznej. Ma być ukończona w 2021 r. Prace rozłożone są jednak na kilka lat.

Już pod koniec 2015 r. ukończono etap projektowania bazowego tzw. Basic Engineering Package. Następnie, w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę projektu wstępnego FEED (Front End Engineering Design), wyłoniono dwie renomowane firmy posiadające doświadczenie w projektowaniu i budowie instalacji petrochemicznych: Tecnimont i Technip. W ramach zawartych z tymi spółkami umów opracowano dokumentację techniczną w zakresie instalacji procesowej, instalacji pomocniczych oraz infrastruktury towarzyszącej. To wszystko umożliwiło uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz stanowiło podstawę do otwarcia przetargu na kontrakt EPC celem wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za generalne wykonawstwo inwestycji w zakresie projektowania, zakupów oraz prac budowlanych.

Na tym wykonane już prace się nie kończą. W obszarze działań związanych z budową portowej infrastruktury logistycznej opracowano koncepcję techniczną dla terminalu przeładunkowo – magazynowego. W zakresie środowiskowym spółka PDH Polska (podmiot zależny od Grupy Azoty Police) podjęła decyzję o zleceniu kompleksowego opracowania dokumentacji (w części dotyczącej portu oraz instalacji PDH) na temat wpływu infrastruktury projektu na środowisko. Z końcem stycznia 2017 r. złożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W obszarze handlowym inwestycji nastąpiło podpisanie z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn warunków handlowych dla umowy sprzedaży na wyłączność całości produkcji propylenu z Polic. Propylen będzie odbierany przez Grupę Azoty ZAK przez okres nie krótszy niż siedem lat od daty pierwszej dostawy. Szacunkowa wielkość sprzedaży wynosi 427 tys. ton rocznie.

W 2016 r. prowadzone były także rozmowy handlowe z potencjalnymi dostawcami propanu, zmierzające do zabezpieczenia w oparciu o kontrakty długoterminowe dostaw kluczowego surowca do produkcji propylenu. Ponadto pracowano nad włączeniem inwestycji do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i uzyskania z tego tytułu prawa do zwolnień z podatku dochodowego. Jednocześnie Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego działki przeznaczone pod budowę instalacji PDH włączono w „Podstrefę Police” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co umożliwi podjęcie rokowań w sprawie otrzymania zezwolenia na prowadzenie działań inwestycyjnych na terenie strefy.

W celu optymalizacji strategii realizacji inwestycji podjęto również decyzję o objęciu wszystkich elementów projektu, tj. instalacji PDH, terminalu przeładunkowo - magazynowego oraz podstacji zasilania elektrycznego jednym zintegrowanym kontraktem EPC przy uwzględnieniu możliwej zmiany konfiguracji projektu i rozszerzenia jego zakresu o zakład polipropylenu. To, czy polipropylen będzie produkowany w Policach uzależnione jest jednak od wyników analiz ekonomicznych i technicznych w ramach studium wykonalności.

Warto również wiedzieć, że projekt PDH jest istotną inicjatywą z punktu widzenia polskiej gospodarki, co generuje potencjał do współpracy w zakresie jego realizacji i finansowania z instytucjami państwowymi i unijnymi. Istotnym aspektem inwestycji z punktu widzenia współpracy z instytucjami państwowymi jest możliwość uruchomienia rządowego programu pogłębienia kanału Szczecin-Świnoujście i zwiększenia efektywności logistyki surowca przez umożliwienie przyjmowania w terminalu portowym większych statków.

Projekt PDH uzyskał już deklarację bezpośredniego wsparcia ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Rozwoju, a także został wpisany do Narodowej Strategii Reindustrializacji, co umożliwi dostęp do większej liczby programów pomocowych.

Wyświetlono: 565

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej