Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Terminal LNG w Świnoujściu będzie jeszcze większy

27.04.2017

Spółka Gaz-System podjęła decyzję o rozbudowie Terminala LNG w Świnoujściu. Po zakończeniu prac moce regazyfikacyjne obiektu wzrosną z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Planowana rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu obejmuje zwiększenie istniejącego układu regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki. Obecnie Gaz – System wraz ze spółką zależną Polskie LNG przygotowują uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie wstępnych prac projektowych (FEED) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, którego elementem jest otrzymanie decyzji środowiskowej.

Jednocześnie Gaz-System prowadzi analizy związane z rozbudową terminalu o nowe funkcjonalności. Uwzględniają one perspektywy rozwoju rynku LNG w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka dostrzega duży potencjał skroplonego gazu ziemnego wykorzystanego jako paliwo – chce rozwijać usługi załadunku LNG i bunkrowania statków, a także bezpośrednio dostarczać skroplony gaz ziemny do klientów z wykorzystaniem logistyki samochodowej i kolejowej.

Rozważany przez Gaz-System zakres rozbudowy terminalu obejmuje m.in. budowę drugiego stanowiska statkowego, budowę bocznicy kolejowej  w celu uruchomienia przeładunku LNG na kolej oraz budowę trzeciego zbiornika LNG.

- LNG stało się jednym z najbardziej perspektywicznych paliw na zmieniającym się dynamicznie rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki rozbudowie terminalu w Świnoujściu będziemy aktywnym graczem na tym rynku. Zyskamy dzięki temu dodatkowe możliwości odbioru i przesyłu gazu oraz zwiększymy konkurencyjność polskiego terminalu – powiedział Tomasz Stępień, prezes zarządu Gaz-System.

Od momentu pierwszej dostawy w grudniu 2015 r. do naszego kraju – drogą morską – trafiło już ponad 2,5 mln m3 LNG. Tym samym po regazyfikacji, czyli procesie polegającym na zmianie stanu skupienia surowca ze skroplonego na gazowy, łącznie do krajowego systemu przesyłowego trafiło 1,5 mld normalnych m3 gazu.

Warto wiedzieć, że w formie skroplonej objętość LNG jest 600 razy mniejsza niż w stanie lotnym. To czyni go bardzo ekonomicznym w transporcie.

W trakcie morskiej dostawy odbywającej się za pomocą specjalnych statków, gaz ziemny w formie skroplonej trzymany jest w membranowych zbiornikach, wykorzystujących kadłub statku jako konstrukcję nośną. Statki mają 315 merów długości i 50 metrów szerokości. Dostarczają każdorazowo ponad 200 tys. m3 LNG.

Surowiec po regazyfikacji trafia do krajowego systemu przesyłowego w ilości ponad 120 mln m3 gazu. Po sprawdzeniu na stacji pomiarowej surowiec kierowany jest bezpośrednio do gazociągu Świnoujście–Szczecin, skąd następnie jest przesyłany do pozostałej infrastruktury przesyłowej Gaz – System i dalej do klientów. W terminalu odbywa się również załadunek LNG na cysterny drogowe. W zależności od zamówień, ze Świnoujścia wyjeżdża do kilkunastu autocystern każdego dnia.

Wyświetlono: 644

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej