Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Synthos: pełne bezpieczeństwo nie jest takie oczywiste

11.09.2017

Grupa Synthos szczerze przyznaje, iż może nie być w stanie zapewnić absolutnie stuprocentowego bezpieczeństwa związanego z charakterem prowadzonej przez siebie działalności.

Synthos stwierdza, iż produkcja w zakładach wytwórczych może zostać zakłócona z wielu powodów. Ze względu na charakter działalności Grupy, istnieje bowiem narażenie na niebezpieczeństwo związane z produkcją chemiczną oraz powiązanym przechowywaniem i transportem surowców, produktów i odpadów. Te potencjalne ryzyka obejmują m.in. wycieki i pęknięcia rurociągów i zbiorników magazynowych; eksplozje i pożary; zepsucie mechanicznych urządzeń zabezpieczających proces i ograniczających emisje zanieczyszczeń; skażenia, wycieki chemiczne oraz inne wypływy lub uwolnienie toksycznych lub niebezpiecznych substancji lub gazów; oraz narażenie na toksyczne chemikalia.

Zakład produkcyjny Synthosu w Oświęcimiu wymieniony jest w zestawieniu Państwowej Straży Pożarnej, jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co rzecz jasna jest zrozumiałe i wynika wprost z ilości substancji zaliczanych do niebezpiecznych magazynowanych na terenie spółki. W minionym roku firma przeprowadziła aktualizację dokumentacji systemu bezpieczeństwa z uwagi na zmienione wymagania prawne związane z wejściem w życie dyrektywy Seveso III. Efektem tych działań było uzyskanie przez zakład produkcyjny w Oświęcimiu zatwierdzenia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej „Raportu o Bezpieczeństwie”.

W kontekście tego wszystkiego przyznają jednak władze Synthosu, iż nie ma pewności, że systemy zapewnienia zgodności, zarządzania i reagowania w obszarach ochrony środowiska i BHP są wystarczające, by zapobiec potencjalnym ryzykom lub usunięciu jakiegokolwiek zakłócenia bądź incydentu. Dodatkowo, czynności podejmowane przez pracowników Grupy w procesie produkcji i wynikający z tego kontakt ze szkodliwymi substancjami mogą zwiększyć ryzyko wypadków. Pomimo podejmowania przez Grupę najlepszych starań, by propagować świadomość poprzez szkolenia, nie można mieć pewności, że wdrożone środki i programy bezpieczeństwa będą zapobiegały wypadkom na terenie lub chorobom zawodowym wśród pracowników Grupy.

Tagi


Synthos bhp
Wyświetlono: 287

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej